ТВОЯ МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

Українська література 6 клас

ДОДАТКИ

ТВОЯ МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

І

Актуальний – важливий для даного часу.

Акцентувати – наголошувати, підкреслювати яку-небудь думку.

Альфа й омега – початок і кінець чого-небудь.

Анкета – біографічні відомості про людину.

Античність – стародавня культура Давньої Греції та Риму.

Антрополог – фахівець, що вивчає біологічні особливості людини.

Апостол – учень Ісуса Христа, проповідник його вчення.

Арфіст – музикант, що грає на струнному інструменті арфа.

Археолог

– фахівець, що вивчає побут, культуру людей на підставі речових пам’яток минулого, добутих під час розкопок.

Аспірантура – система підготовки науковців.

Атмосфера – тут: обстановка, породжена колективом, родиною тощо.

Атрибут – суттєва властивість предмета або явища.

Бакенбарди – борода від скронь уздовж щік до виголеного підборіддя.

Бессарабія – частина території нинішньої Молдови.

Біографія (життєпис) – опис чийого-небудь життя і діяльності.

Бурса – чоловіча духовна школа в Україні у XVIII – середині XIX ст.

Вакації канікули.

Верховина – назва

високогірної місцевості.

Генератор ідей – той, хто пропонує, винаходить, придумує що-небудь.

Гільце – обрядове весільне дерево, прикрашене квітами, ягодами.

Гіпотеза – наукові пояснення чогось на основі припущень.

Грація – витонченість, краса в позах і рухах.

Голодомор – тут: організований голод в Україні в 1932-1933 pp.

Гонорар – грошова винагорода за що-небудь.

Данник – той, що сплачує данину – частку чогось.

Декоративний – вжитий для прикраси чого-небудь.

Дипломат – службовець, який має урядові повноваження для зносин з іншими державами.

Досвіток – час доби перед сходом сонця, світанком.

Економіст – фахівець, що займається фінансами і матеріальним господарством.

Екранізувати – поставити фільм за літературним твором

Експозиція (в музеї) – розміщення в певній послідовності експонатів – предметів для огляду.

Елегантність – вишуканість.

Емігрувати – переселитися зі своєї батьківщини в іншу країну.

Ескіз – попередній, невикінчений начерк чогось (малюнка, картини, музичного чи літературного твору).

Етика – сукупність моральних правил.

Етнограф – фахівець, що вивчає побут, звичаї, культуру народу.

Жердина – довгий, тонкий, без гілок шматок дерева.

Зело – зелень.

Імітувати – наслідувати кого-небудь, відтворювати що-небудь.

Інтим – тут: затишна обстановка, що сприяє відвертості, задушевності.

Календарні свята – визначені за календарем.

Карцер – приміщення у в’язниці з особливо незручними умовами для тимчасового перебування в ньому.

Клейноди – коштовності, самоцвіти, що використовуються як знаки влади.

Конфіскувати – примусово забрати, вилучити з ужитку.

Корида – традиційне видовище бою тореадора з розлюченим биком, поширене переважно в Іспанії та країнах Латинської Америки.

Кочегар робітник, що обслуговує різні печі.

Лідер – той, що виконує провідну роль, очолює якусь групу.

Ляск (лящання) – тут: відлунювання високих дзвінких звуків.

Магічний – надзвичайно сильний, чудодійний, чарівний.

Мировий суддя – суддя, що розглядав дрібні справи.

Митрополичий – те, що належить митрополиту – православному священику вищого звання.

Мініатюра – твір дуже малого розміру.

Модерний новомодний, сучасний.

Модернізувати – осучаснювати, змінювати по-новому.

Мораль – норми і принципи поведінки людей.

Морель (мореля) – сорт абрикоси із дрібними плодами.

Намітка – покривало з тонкої матерії на голову й обличчя.

Натюрморт картина, на якій зображені предмети побуту, квіти, фрукти та ін.

Неоковирний зроблений грубо, невміло, недбало.

Неординарний – незвичайний, оригінальний.

Німий фільм – неозвучений.

Нобелівські премії – щорічні міжнародні премії, названі на честь їх засновника – шведського інженера-хіміка А. Нобеля.

Обряд – сукупність установлених звичаєм дій, пов’язаних із побутовими або церковними традиціями.

Оперета – музично-драматична комедійна театральна вистава розважального характеру, в якій поєднано співи, танець, діалоги.

Опришок – народний месник за справедливість у Західній Україні в XVI – XІХ ст.

Оптимізм – бадьоре, життєрадісне світосприймання з вірою в краще майбутнє. Орнамент – оздоблювальний візерунок із повторювальними елементами.

Пантеоп – сукупність гідних пам’яті імен, творів мистецтва тощо. Піктограма – умовний малюнок-знак.

Половці – тюркський кочовий народ, який в ХІ-ХІІІ ст. населяв степи між ріками Дунаєм і Волгою.

Понт – частина давньогрецької назви Чорного моря.

Потиличник – удар рукою по потилиці.

Прізвисько – додаткове, крім справжнього, ім’я, яке іноді дають людині за рисами характеру, діяльністю, звичками.

Проект – задум, намір, план дій.

Пророчий – той, який передбачає що-небудь.

Простолюд – звичайні, небагаті люди.

Психолог – фахівець, який професійно розуміється на характерах, поведінці людей.

Регалія – предмет відзнаки чогось.

Регіон – певна територіальна одиниця (район, область, зона).

Редактор – той, хто перевіряє і виправляє текст.

Реєстр – перелік.

Ремісник – особа, що володіє певним ремеслом і виготовляв вироби.

Ремісниче училище – професійно-технічний навчальний заклад, що готує кваліфікованих робітників для різних галузей господарства.

Репресований – людина, що переслідувалася, була заарештована або знищена радянською владою.

Репродукція – фотографічне або поліграфічне відтворення будь яких зображень, наприклад творів живопису.

Ритуал – вироблений звичаєм порядок здійснення чогось.

Священнодійство – виконання якоїсь справи з особливою урочистістю. Семінарія середній духовний навчальний заклад.

Симфонія – великий музичний твір для оркестру.

Скіфи степові племена, які населяли південну частину сучасної України в І тис. до н. е. на початку І тис. н. е.

Скреснути – звільнитися від чогось, як ріка звільняється від криги

Службовці – ті, що перебувають на державній службі.

Соціальний статус – положення людини в суспільстві (тобто соціумі).

Стародруки – старі, давно надруковані книги.

Стела – кам’яна плита з написом, споруджена на згадку про щось. Сутулуватий – із трохи згорбленою спиною.

Сухоти – туберкульоз.

Тайга – важкопрохідні хвойні ліси.

Тарель – велика тарілка, що використовується як прикраса.

Терни – зарості колючих рослин.

Токар робітник, що обточує па верстаті вироби з різних матеріалів.

Узвар – компот із сушених фруктів і ягід.

Українська Народна Республіка – назва української держави у 1917 -1920 pp.

Філософ – мислитель.

Фонозапис – записані на спеціальному матеріалі (плівка, платівка) музичні твори.

Хор – тут: багатоголосий вокальний музичний твір.

Цивілізований – культурний, розвинений.

Шати – багате, розкішне святкове вбрання.

Шокувати – збентежити, розхвилювати чимось.

Юрист – фахівець із правознавства, практичний діяч у галузі права.

Язичництво – дохристиянська релігія, за якою людина вірила в багатьох богів, поклонялася їм.

Яра пшениця – посіяна весною, молода.

ІІ

Базилевич Анатолій (1926 р.) – відомий український художник-графік. Ілюстрував багато літературних творів.

Байрон Джордж (1788-1824) – англійський поет-романтик.

Білокур Катерина (1900-1961) – відома українська художниця.

Вольтер (1694-1778) – французький письменник і філософ.

Гоголь Микола (1809-1852) – український і російський письменник.

Гомер (VIII ст. до н. е.) – легендарний давньогрецький поет, автор відомих епічних поем “Іліада” та “Одіссея”.

Гете Йоганн Вольфганг (1749-1832) – німецький письменник.

Гюго Віктор (1802-1885) – французький письменник.

Дідро Дені (1713-1784) – французький письменник, філософ.

Кленович Себастіан (бл. 1545-1602) – польсько-український поет.

Колумб Христофор (1451-1506) – відомий мореплавець, який у 1492 р. відкрив для європейців Американський континент.

Кричевський Федір (1869-1947) – відомий українським художник.

Леонардо да Вінчі (1452-1519)- відомий італійський живописець, скульптор, архітектор, науковець, інженер.

Леонтович Микола (1877-1921) – український композитор, хоровий диригент, педагог.

Лессінг Готхольд Ефраїм (1729 1781) – німецький драматург.

Липа Юрій (1900-1944) – український письменник.

Магеллан Фернан (1480-1521) – мореплавець, що здійснив перше кругосвітнє плавання.

Марчук Іван (1936 р.) – відомий український художник.

Павло Русин із Кросна (бл. 1470-1517) – польсько-український поет.

Петрарка Франческо (1304-1374) – відомий італійський поет.

Піфагор (VІ ст. до н. е.) – давньогрецький філософ, математик.

Приймаченко Марія (1908-1998) – відома українська художниця.

Сухомлинський Василь (1918-1970) – відомий український педагог.

Цвейг Стефан (1881-1942) – австрійський письменник.

Цицерон (106 – 43 р. до н. е.) – відомий давньоримський оратор, філософ, політик.

Шиллер Йоганн Фрідріх (1759-1805) – німецький поет, драматург.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ТВОЯ МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ