Творчий шлях – Марко Вовчок

Марко Вовчок (1833-1907 pp.)

Творчий шлях

Творчий доробок письменниці значний. Він налічує три збірки оповідань українською і російською мовами – “Народні оповідання” (1857 p.; 1862 р.), “Рассказы из народного русского быта” (1859 р.), понад десять повістей, кілька казок. До першої збірки “Народні оповідання”, яку письменниця почала писати у Немирові 1856 p., а закінчила вже наступного року у Петербурзі, увійшло одинадцять оповідань, якими вона справила велике враження на літературно-громадську думку. Найвищого мистецького рівня досягла

Марко Вовчок у зображенні трагічної долі жінки-кріпачки.

Цей образ є провідним у більшості творів письменниці, зокрема в оповіданнях “Козачка”, “Ледащиця”, “Одарка”, “Игрушечка” та повісті “Інститутка”.

У період перебування за кордоном Марко Вовчок як прозаїк активно розробляє жанри психологічної повісті (“Три долі”) й оповідання (“Павло Чорно-крил “, ” Не до пари “), історичної повісті та оповідання для дітей (“Кармелюк”, “Невільничка”, “Маруся”), створює жанр соціально-побутової казки (“Дев’ять братів і десята сестриця Галя”). Ряд повістей

письменниця створила російською мовою (“Жили да были три сестры”, “Червонный король”, “Тюлевая баба”, “Глухой городок”), написала кілька оповідань і казок французькою (надруковані в паризькому “Журналі виховання і розваги” П.-Ж. Сталя).

На матеріалі французької дійсності письменниця створює художні нариси, об’єднані назвами “Листи з Парижа” (львівський журнал “Мета”, 1863 р.)і “Отрывки писем из Парижа” (“Санкт-Петербургские ведомости”, 1864-1866 pp.).

Історичні повісті Марка Вовчка ще за життя письменниці були перекладені кількома європейськими мовами. А повість “Маруся” в переробленому П.-Ж. Сталем вигляді не тільки стала улюбленою дитячою книжкою у Франції, але й була відзначена премією французької академії і рекомендована міністерством освіти Франції для шкільних бібліотек.

Твори Марка Вовчка, починаючи з 1859 p., з’являються в чеських, болгарських, польських, сербських, словенських перекладах, виходять в Англії, Німеччині, Італії та інших європейських країнах.

Завдяки літературній діяльності Марка Вовчка значно зросла міжнародна роль української літератури у 40-60 pp. XIX століття. ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Творчий шлях – Марко Вовчок