Твір-роздум “Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX століття”

Для визначення сучасного періоду в розвитку науки, мистецтва і літератури використовується термін “постмодернізм”, який поєднує в собі велике різномаїття проявів літературної діяльності людини, яка жила у другій половині минулого століття. Вже не одно десятиліття ведуться бурхливі сперечання про цей яскравий феномен. І хоча деякі критики стверджують, що епоха постмодернізму закінчилася і сьогодні ми живемо в іншому культурному середовищі, постмодернізм існує і сьогодні. Причому, незважаючи на те, що він вважається відносно вивченим

напрямком, дані про постмодернізм постійно уточнюються і доповнюються.

А серед вчених, які займаються дослідженням феномену постмодернізму, достатньо часто спостерігається відсутність єдності думок щодо цього явища. Деякі спеціалісти навіть заявляють, що постмодернізм не існує, він вигаданий критиками і зникне лише тоді, коли це вирішать самі критики.

Постмодернізм вважається поняттям, яке походить від слова “постмодерн”, що виникло у той час, коли самого напрямку ще не існувало. Цим словом визначалася епоха, яка характеризувалася відчуттям завершеності великого етапу історичного і культурного

розвитку та початком еволюційної кризи у суспільстві, мистецтві і літературі. Термін “постмодернізм” увійшов до культурного обігу у двадцятих-тридцятих роках ХХ століття і позначав літературні твори, що приходили на зміну модернізму кінця XIX – початка ХХ століття. Спочатку термін якось не прижився і не зазнав широкого розповсюдження у культурній та мистецькій сфері.

Його намагалися замінити термінами “ультрамодернізм” та “надмодернізм”, але це ні до чого не привело. Лише у другій половині ХХ століття визначення нового літературного етапу знову стало використовуватися у творах структуралістів. Сучасне ж трактування постмодернізму має багато значень, з яких найголовнішими є позначення:

– нового періоду в розвитку культури;

– стилю постнеокласичного наукового мислення;

– теоретичної рефлексії на ці явища у філософії і естетиці;

– нового художнього напряму в архітектурі, живописі і літературі;

– художньо-естетичної системи, що склалася в другій половині ХХ столітті;

– нового художнього стилю, характерного для різних видів сучасного мистецтва.

На сьогоднішній день постмодернізм остаточно визначився і застосовується у літературній критиці. Одним з найбільш точних позначень літературних творів постмодернізму є його визначення в одному з енциклопедичних словників: “Постмодернізм – це багатозначний і динамічно рухливий залежно від історичного, соціального і національного контексту комплекс філософських, науково-теоретичних і емоційно-естетичних уявлень, характеристика певного менталітету, специфічного способу світосприйняття, світовідчуття та оцінки як пізнавальних можливостей людини, так і його ролі і місця в навколишньому світі”. Інакше кажучи – це окремий вид культурної свідомості, окремий мистецький і літературний напрямок, що склався у другій половині ХХ століття.

В наш час постмодернізм є головним напрямком літературної діяльності письменників багатьох країн світу, а найбільш постмодерністською країною є Японія. Яскравим прикладом постмодерністської літератури країни Сходячого Сонця є творчість Ясунарі Кавабата, вивчення якої на прикладі повісті “Тисяча журавлів” входить до сучасної шкільної програми нашої країни.

Крім усього іншого постмодернізм є реакцією на зміну історичних, політичних та суспільних умов та на історичну реальність, яка склалася після Другої світової війни. Передумовами виникнення постмодернізму є декілька факторів, серед яких:

– Повна некомпетентність держави у формуванні нових культурних цінностей і потреба у провіднику до відбудови нового постіндустріального суспільства, яке прийшло на зміну традиційному буржуазному.

– Заміна суспільних, політичних, культурних і моральних цінностей на найвищу цінність нашого часу – інформацію.

– Зростання антигуманних процесів спілкування за допомогою сучасних технологій і вихолощення душі с такого спілкування.

– Включення у життя суспільства нових, найбільш передових соціальних груп, серед яких феміністки і екологи.

Визначити ємний зміст постмодернізму представляється можливим через співвідношення з модернізмом. Модернізм в сучасній науці визначається як вид культурної свідомості, який реалізується в художній спадщині символізму, експресіонізму та акмеїзму. У історичному і соціальному контексті під модернізмом мається на увазі період у розвитку літератури з кінця ХIХ до середини ХХ століття, тобто від імпресіонізму до нового роману і театру абсурду.

Нижньою хронологічною межею модернізму можна вважати реалістичну, або позитивістську, культуру ХХ століття, верхня межа – це постмодернізм, який існує і сьогодні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Твір-роздум “Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX століття”