Тривалий розвиток географії

Тривалий розвиток географії як науки привело до поглиблення її внутрішньої диференціації й появі ряду наукових напрямків. Так в економічній географії виділяються: географія населення, промисловості, сільського господарства, сфери послуг, транспорту й т. д. З’явилися й нові напрямки наукових досліджень, такі як, медичної, військової, електоральна географії, геоекология й ін.

Всі методи географічних досліджень можна розділити на традиційні й сучасні. До традиційних методів ставляться:

Спостереження (дають фактичні дані про географічні

об’єкти й можуть бути – маршрутні й майданні, періодичні й безперервні, стаціонарні й дистанційні);

Картографічний (дозволяє вивчати закономірності просторового розміщення й розвитку ПТК за допомогою різноманітних загальгеографічних, тематичних і комплексних карт);

Статистичний (обробка й аналіз даних різноманітних спостережень);

Історичний (вивчення географічних об’єктів з моменту їхнього утворення дотепер);

Порівняльний (виявлення подібностей і розходжень географічних об’єктів і явищ для їхньої класифікації й прогнозування їхніх змін у просторі й у часі).

Сучасні методи

географічних досліджень:

Аерокосмічний (дослідження й картографування Землі за допомогою літальних апаратів, можуть бути фотографічні, електронні, геофізичні й візуальні);

Географічний прогноз і моделювання (передбачення майбутнього стану геосистем, виділяють моделювання графічне, математичне й машинне);

Геоинформационний (створення банків даних на основі інформації отриманої із супутників, метеостанцій і з інших джерел).

Основними джерелами географічних знань є: атласи, словники, енциклопедії, довідники, географічні описи, що втримуються в численних книгах і журналах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тривалий розвиток географії