Трагізм життєвих дрібниці у творах Чехова

Один з найвідоміших російських письменників Антон Павлович Чехов давно віднесений літературними критиками до розряду геніальних художників слова. Талант цього письменника дозволяв йому створювати добутку, що стали теперішніми художніми відкриттями. А. П. Чехов досяг того рівня майстерності в описі характерів персонажів і значимих деталей оточующей їхньої обстановки, що зміг, використовуючи малу жанрову форму (оповідання), передати читачеві всю гаму почуттів своїх героїв, глибину й силу їхніх переживань і емоцій.

Чого коштують деталі:

так званий “конфіскований” Очумеловим агрус в оповіданні “Хамелеон”, застегнутий на всі гудзики в прямому й переносному значенні головний герой оповідання “Людина у футлярі”, меню “толстого” і “тонкого” в однойменному оповіданні… При цьому герої Чехова не відрізняються який-небудь монументальностью або епічністю – навпроти, вони зткани із протиріч, випадкових фраз і вчинків, повсякденних звичок.

Вони живуть у повсякденному, привичном і знайомому кожному читачеві світі, роблячи свій життєвий шлях від народження до смерті в оточенні таких же, як вони, простих і звичайних людей.

У їхньому житті далеко не завжди є місце героїчним, необикновенним і приголомшуючим учинкам. Але, по глибокому переконанню самого письменника, саме повсякденність і щоденність стають тими інструментами, які формують і вигострюють характерні риси будь-який личности. Тому він намагається передати характер персонажа, його переживання й весь зміст його життя через маленькие, немудрі, “обивательські” епізоди, які часто вміщаються в годинники або навіть мінута Жертвуючи при цьому словесними описами, “портретами” персонажів, настільки типовими для російської літератури, Чехов дає читачеві можливість прямо відчути героя, його настрій, його відчуття.

Він дає читачеві возможность “доторкнутися” до найважливішої, характерної детачи, а фантазія робить всю іншу роботу, “танцюючи” від тої невеликої грубки, який у цьому випадку є та сама немаловажна деталь.

Чехів був упевнений у тім, що основним, центральним об’єктом для письменника повинна стати людське життя – така, якийсь вона, по суті, і є: простанучи й звичайна. Питання життя й смерті хвилюють персонажів письменника, але вони не приділяють їм такої уваги, як персонажі добутків багатьох що видаються представників російської класичної літератури. Будь-який зовнішній конфлікт у творах Чехова всегтак заснований на внутрішніх протиріччях між героями, і тому автор прагне в першу чергу окреслити суть саме внутрішніх протиріч, уважаючи їх своеобрізним ключем до розкриття всіх описаних у произведении зовнішніх ситуацій. У цьому й полягає уникальность Чехова як письменника – у глибокому психологізмі його добутків


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Трагізм життєвих дрібниці у творах Чехова