Тетралогія

Тетралогія (грецьк. tetra – чотири і logos – слово) – великий епічний твір одного автора, що складається із чотирьох самостійних частин, охоплюється спільністю художнього задуму та єдністю основних персонажів (дійових осіб). В античну добу Т. називали три трагедії та одну сатиричну драму (“драму сатирів”), які подавалися на конкурси до святкування діонісій. Збереглася частково лише Т. Есхіла (“Орестея”).

Зразок Т. – “Сучасна історія” А. Франса, що складається з романів: “Під придорожніми в’язами”, “Вербовий манекен”, “Аметистовий перстень” і “Пан Бержере в Парижі”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)


Тетралогія