Тематична атестація № З – контроль знань та умінь учнів за темою “Література XVIII ст. Просвітництво”

Урок зарубіжної літератури 9 клас

УРОК № 28

Тема. Тематична атестація № З.

Мета: контроль знань та умінь учнів за темою “Література XVIII ст. Просвітництво”; розвивати творчі здібності учнів, виховувати прагнення досягти високих результатів; готувати учнів до незалежного зовнішнього оцінювання.

Обладнання: картки із завданнями. Тип уроку: урок контролю.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми та мети уроку

II. Ознайомлення із завданнями та їх виконання

Варіант І

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть століття, яке увійшло в історію людства як доба Просвітництва:

А) XVI ст.;

Б) XVII ст.;

В) XVIII ст.;

Г) XIX ст.

2. Укажіть, хто з цих авторів не жив у добу Просвітництва:

3. а) Д. Дефо;

4. б) Д. Дідро;

В) Ж.-Ж. Руссо;

Г) Г. Гейне.

5. Укажіть твір, написаний Гете під час адвокатської практики в м. Вецлар, який зробив ім’я автора відомим у Європі:

А) “Прометей”;

Б) “Герман і Доротея”;

В) “Страждання юного Вертера”;

Г) “Фауст”.

6. Укажіть головну проблему трагедії “Фауст”:

А) людина в її ставленні до суспільства;

Б)

проблема життя і смерті;

В) людина та її призначення на землі;

Г) проблема кохання.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

7. Укажіть, яку мету переслідує Мефістофель:

А) спокусити Фауста, щоб довести недосконалість людини;

Б) зробити Фауста молодим і гарним, улюбленцем жінок;

В) зробити з Фауста геніального, шанованого в усьому світі вченого;

Г) зробити Фауста найбагатшою людиною в місті.

8. Укажіть, які слова мав сказати Фауст на знак повного задоволення життям:

А) “Людина – вінець творіння”;

Б) “Спинися, мить, прекрасна ти!”;

В) “Майбутнє прекрасне”;

Г) “От тепер можна і помирати!”

9. Укажіть, чого Фауст прагне найбільше в житті:

10. а) багатства;

11. б) кохання;

12. в) нових знань, істини;

13. г) влади.

14. Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

15. Укажіть жанр твору Ф. Шіллера “Вільгельм Телль”:

16. а) комедія;

17. б) трагедія;

В) драма;

Г) повість.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

18. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

А) “довершений витвір”;

Б) “окраса Всесвіту”;

В) “смішний божок землі”;

Г) “тварина із тварин”.

Завдання на встановлення відповідності

19. Укажіть відповідність між сценами І частини “Фауста” та їх символічним змістом.

А) “Відьмина кухня”;

Б) сцени з Маргаритою;

В) “Вальпуржина ніч”;

Г) “Авербахів склеп”;

1) випробування Фауста розвагами;

2) випробування Фауста вином;

3) намагання спокусити Фауста молодістю;

4) випробування Фауста коханням. (аЗ, 64, в1,г2)

Високий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

20. Укажіть пропущене в реченні слово.

Біблія нового часу, яка пояснювала все життя з позицій Розуму і налічувала 28 томів,- це… (енциклопедія). Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

21. Якими рисами народного епічного героя і звичайної людини наділив Ф. Шіллер Вільгельма Телля?

Варіант II

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді 1. Укажіть, хто такі просвітники: а) університетські викладачі;

Б) ті, хто видавав і друкував книги;

В) освічені люди, які поставили собі за мету навчити грамоти простий народ;

Г) письменники, філософи, учені, які стверджували, що людина – досконала істота, здатна сама будувати життя і суспільство.

2. Укажіть, твори якого жанру вперше з’являються в добу Просвітництва:

А) історичні романи;

Б) енциклопедії;

В) драми;

Г) хроніки.

3. Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки Й. Гете:

А) акмеїстів;

Б) символістів;

В)дадаїстів;

Г) штюрмерів.

4. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

А) “смішний божок землі”;

Б) “окраса Всесвіту”;

В) “довершений витвір Бога”;

Г) “намісник Бога на землі”.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити:

А) вони розлюбили один одного;

Б) рідні Маргарити проти їх стосунків;

В) Фауст кидає Маргариту;

Г) хочуть уникнути поголосу.

6. Укажіть, хто з персонажів “Фауста” проголошує: “Я свідок лиш мізерності людської… Погано він живе! Не треба було б йому давати і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити, як тварина із тварин”:

А) Фауст;

Б) Архангел;

В) Бог;

Г) Мефістофель.

7. Укажіть, чому Мефістофель не має влади над Маргаритою:

8. а) вона відьма;

9. б) вона невинна, щира;

10. в) вона не вірить у нечисту силу;

11. г) вона щиро кохає.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді

12. Укажіть, коли відбуваються події, описані у драмі Ф. Шіллера “Вільгельм Телль”:

А) наприкінці XII ст.;

Б) наприкінці XVI ст.;

В) на початку XIV ст.;

Г) у ХVII ст.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

9. Позначте основні ідеї Просвітництва:

А) культ розуму, науки;

Б) віра у творчі можливості людини, в її здатність перебудувати світ на розумних засадах;

В) виховання високоморальної, гармонійної людини за законами розуму,

Г) культ не високоморальної, а сильної людини;

Д) прославлення монархізму та релігії;

Е) проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей.

Завдання на встановлення відповідності

10. Установіть відповідність між іменами письменників та їх творами:

А) “Розбійники”;

Б) “Іфігенія в Тавриді”;

В) “Страждання юного Вертера”;

Г) “Марія Стюарт”;

Д) “Прометей”;

Е) “Орлеанська діва”.

1. Й. Гете;

2. Ф. Шіллер. (16, в, д; 2а, г, е)

Високий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Й. Гете стверджував: “Природа є…” (досконалість).

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

12. Розкрийте ставлення цісарського намісника Геслера до швейцарського народу, яке виявляється в сцені стрільби з лука (за твором Ф. Шіллера “Вільгельм Телль”).

III. Домашнє завдання

За підручником історії повторити відомості про ситуацію в Європі наприкінці XVIII – початку XIX ст.; учні за бажанням можуть підготувати стислі повідомлення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Тематична атестація № З – контроль знань та умінь учнів за темою “Література XVIII ст. Просвітництво”