Тема. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи. “історія русів”

1. Письменник, що видав у своїй друкарні рукопис “Літопису Са­мовидця”.

А Є. Гребінка.

Б Т. Шевченко.

В П. Куліш.

Г І. Нечуй-Левицький.

2. Автором “Літопису Самовидця” вважають… А В. Кочубея.

Б К. Зіновієва.

В І. Биховця.

Г Невідому особу.

3. Події, які охоплені у змісті твору. А Від давніх часів до 1769 р.

Б Від 1648 до 1702р.

В 3 1848 до 1864р.

Г Період кінця XVII – початку XVIII ст.

4. О. Пушкін, висловлюючись про “Історію Русів”, звернув увагу… А На жанр твору.

Б Його автора.

В Дискусію навколо

образу І. Мазепи.

Г Час написання літопису.

5. На думку М. Драгоманова, Твір ” Історія русів” сприяв виник­ ненню…

А “Слова про Ігорів похід”. Б “Велесової книги”. В “Кобзаря”.

Г “Псалтиря”.

6. Герой, до якого звернувся Б. Хмельницький з промовою: “А на­ що говорити там, де треба діяти? Навіщо говорити там, де треба міру знати?” (“Літопис Г. Грабянки”)

А Хан татарський. Б Монарх російський. В Д. Виговський.

Г Король Жигмонт.

7. Біблійний герой, з образом якого С. Величко порівнює Б. Хмель­ ницького (“Літопис С. Величка”).

А Адам. Б Ной. В Мойсей.

Г Каїн.

8.

Кошовий, якого Козаки (“Літопис С. Величка”) обирали вісім разів своїм отаманом.

А І. Богун. Б М. Кривонос. В С. Наливайко.

Г /. Сірко.

9. Другий том “Літопису С. Величка” містить відомості… А Про битву при Жовтих Водах.

Б Видатних політичних діячів І. Кочубея, І. Мазепу, С. Палія. В Напад кримського хана на Запорізьку Січ у 1675 році. Г Перемогу під Батогом.

10. “Правдешній Малої Росії син та слуга” (“Історія Русів”),- так називає себе… А С. Величко. Б Б. Хмельницький.

В І. Мазепа. Г Г. Грабянка.

11. Кого засуджує автор у творі “Літопис Г. Грабянки” за байдуже ставлення до страждань народу, прагнення пограбувати держа­ ву й трудящих?

А В. Кочубея.

Б М. Гденшинського.

В Ф. Кандибу.

Г П. Тетерю.

12. Де козаки під керівництвом Б. Хмельницького розбили ляхів і “добули силу добра, золота, срібла, міді, олова, пороху та вся­ ких інших військових припасів? (“Літопис Г. Грабянки”)

А Під Корсунем.

Б Пилявцями.

В Львовом.

Г Москвою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Тема. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи. “історія русів”