Тема. І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ “НАТАЛКА ПОЛТАВКА”. НАТАЛКА ЯК УОСОБЛЕННЯ КРАЩИХ РИС УКРАЇНСЬКОЇ жінки. Роль і функція пісень у драмі

1. Що, на думку возного, не є “поміхою по вступленію в законний брак”?

А Старість.

Б Бідність.

В Освіченість.

Г Пияцтво.

2. Хто із “женихів” Наталки був підканцеляристом у суді? А Восьмачок.

Б Скоробреха.

В Тахтауловський дячок.

Г Пан Щипавка.

3. Як Наталка охарактеризувала своє бідне життя, висловлюючись виборному?

А “Як горох при дорозі…хто не схоче, той не вскубне”.

Б “Ніхто не віда, як хто обіда”.

В “Щи миле, то і те запостиле”.

Г “Багатство дме, а нещастя гне”.

4.

Хто з героїв є виконавцем пісні “Гомін, гомін, по діброві”?

А Микола. Б Петро. В Наталка.

Г Виборний.

5. Виборний постійно застерігає Наталку…

А Від лихої слави про неї на селі.

Б Того, що вона може умерти сідою панною.

В Необдуманого рішення щодо служби її в церкві.

Г її прагнення зустрітися з Петром.

6. Відмовляючи у залицянні “многим женихам”, Наталка підно­ сила їм…

А Обгорілого глека. Б Обтріпану хустку. В Солоного хліба.

Г Печеного кабака.

7. Що, на думку виборного, є “од бога гріх, а од людей сором”? А Пияцтво.

Б Крадіжка.

В Брехня.

Г Знущання над бідними.

8.

Пісня Г. Сковороди, яку І. Котляревський переробив і викорис­тав у творі.

А “Кто серцем чист и душею”. Б “Ой тьі, птичко жолтобоко”. В “Голова всяка свой имеет смьісл”.

Г “Всякому городу прав и права”.

9. Горпина Терпелиха повсякчас дорікає своїй дочці…

А За лінь.

Б Невміння вести домашнє господарство.

В Непокірність.

Г її прагнення вирушити на пошуки Петра.

10. Кому з героїв твору належить думка, що Наталці потрібно чоло­ віка, який “умів хліб робити і щоб жінку свою з матір’ю годував і зодягав”?

А Миколі. Б Петру. В Возному.

Г Виборному.

11. Пісня, яку виконав виборний, звертаючи увагу на те, що возно­ му необхідно вже одружуватися.

А “Ой під вишнею, під черешнею”.

Б “У сусіда хата біла”.

В “Всякому городу нрав і права”.

Г “Дід рудий, баба руда”.

12. Прислів’я, яке використав возний у власній мові стосовно вір­ ності Полтавки в очікуванні Петра?

А “Лучче синиця в жмені, як журавель в небі”. Б “Лучче живий хорунжий, як мертвий сотник”. В “Куди серце летить, туди й око глядить”.

Г “Силою не буть милою”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Тема. І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ “НАТАЛКА ПОЛТАВКА”. НАТАЛКА ЯК УОСОБЛЕННЯ КРАЩИХ РИС УКРАЇНСЬКОЇ жінки. Роль і функція пісень у драмі