ТЕма. Г. Сковорода “всякому городу нрав і права”

1. На думку Г. Сковороди, кожне місто має свої…

А Досягнення у розвитку промисловості та освіти.

Б Архітектурні пам’ятки і музеї.

В Звичаї і права.

Г Статистичні показники.

2. Венерин син, який згадується у творі, за римською міфологією – це бог…

А Добробуту. Б Кохання. В Родючості.

Г Води.

3. Письменника полонили (за змістом вірша)… А Нав’язливі Думи.

Б Неприємні відчуття.

В Марення від побаченого під час подорожі.

Г Приємні враження.

4. До чого здатний Федір? А До порядності і честі. Б Брехні

і підступності.

В Жорстокості і злочинності.

Г Уміння швидко обробляти землю.

5. Будинок мешканців, який “гуде від гуляк”, порівнюється… А 3 трактиром.

Б Базаром.

В Багатолюдною крамницею.

Г Вуликом.

6. Від чого в учня “тріщить голова”? А Від розуму.

Б Складної лекції.

В Диспутів.

Г Бесід на морально-етичну тему.

7. Г. Сковорода бажав, щоб серце кожного мешканця міста було сповнене…

А Любов’і й тепла.

Б Порядності й честі.

В Відповідальності й сумлінності.

Г Радості й гармонії.

8. Федір у творі… А Купець.

Б Панський прислужник.

В Юрист.

Г

Простий селянин.

9. Ліричний герой поезії хоче вмерти… А У шані.

Б І бути похованим на рідній землі.

В Коли мешканці міста шануватимуть одне одного.

Г 3 ясним розумом.

10. Чого не роблять мешканці міста? А Іноземних завозять телят. Б Розводять бджіл.

В Готують собак для мисливства. Г Бенкетують.

11. Хто “для ченців тре кутки”? А Ліричний герой твору.

Б Федір.

В Петро.

Г Той, хто обробляє землю.

12. Кого засуджує і висміює автор наприкінці твору? А Юристів.

Б Купців.

В Тих, хто готує собак до полювання.

Г Гуляк.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕма. Г. Сковорода “всякому городу нрав і права”