Текст

Текст (лат. textum – тканина, зв’язок, побудова) – відтворені на письмі або друком авторська праця, висловлювання, документи тощо; основна частина друкарського набору – без малюнків, приміток і т. п.; слова до музичного твору (пісні, опери); у поліграфії – шрифт, кегль якого дорівнює 20 пунктам (7,52 мм). Починаючи з 1960-70, Т. і мовні правила його побудови вивчаються новим напрямом лінгвістики, який називають “маталінгвістикою” (М. Бахтін), “транслінгвістикою” (Р. Барт), “лінгвістикою Т.” (В.

Дреслер, В, Штемпель) або “аналізом мовлення” (З. Харріс). Дослідження Т. – спільна ланка між наукою про тлумачення Т., літературознавством і мовознавством.

У ширшому значенні Т. – будь-яка послідовність слів (у семіотиці – знаків), зведена за правилами даної системи мови.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Текст