ТАВТОЛОГІЯ

Тавтологія (від грец. &;#964;&;#945;&;#973;&;#964;ό – те саме і &;#955;ό&;#947;&;#959;&;#950; – слово) – це стилістична фігура, що грунтується на однокореневому повторі попереднього слова: диво дивне, темниця темна, тьма-тьмуща і т. д. Як і плеоназм, тавтологія немотивована логічно і вводиться в текст зі стилістичних міркувань. Найтиповішим уживання цієї фігури є для народнопоетичної творчості, проте досить часто вона трапляється й у літературній поезії: “У чужую сторононьку, // Да на чужу чужиноньку” (народна пісня);

Прощаннячко, прощай. Ця місячна соната. Прощаннячко, прости…

Який скорботний сніг. Прощаннячко. Щока…

Щока. І краплі м’яти. І сіра пелена на перламутрі сліз…

(С. Сапеляк)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)
ТАВТОЛОГІЯ