Т. ШЕВЧЕНКО “І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ…”. КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ЗАДЛЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ КРАЩОГО МАЙБУТНЬОГО

Тема. Т. ШЕВЧЕНКО “І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ…”. КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ЗАДЛЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ КРАЩОГО МАЙБУТНЬОГО

1. За що поет дорікає панству?

А Вони багато їдять і сплять.

Б Не читають класичної літератури.

В Правдою торгують і Бога зневажають.

Г Байдужі до долі дітей-сиріт.

2. Т. Шевченко називає Україну…

А Великою руїною.

Б Пограбованою і приниженою.

В Квітучим раєм.

Г Дівчиною-красунею.

3. Поет у творі критично ставиться до тих, хто:

А Не цікавиться історичним

минулим рідного краю.

Б Намагається виїхати за кордон.

В Зневажає мову.

Г Відцурався від народних традицій.

4. Емігрувавши за кордон, українці розшукують там…

А Нові помешкання.

Б Добро.

В Райський куток.

Г Чарівне диво.

5. Україна у творі порівнюється…

А Із тихим раєм.

Б Кутком світла і тепла.

В Дивовижною планетою.

Г Дівочою красою.

6. На думку Т. Шевченка, правду, силу і волю можна відчути виключно…

А На небі.

Б У чужому краю.

В У рідній країні.

Г Неподалік від місця, де ти народився.

7. Неповторним для українців у світі…

А Є Сибір.

Б

Дніпро.

В Дивний рай.

Г Міф про волю.

8. Тарас Григорович у творі, звертаючись до співвітчизників, за­кликає їх…

А Поважати один одного.

Б Писати художні твори про минувшину.

В Вирушити за кордон на пошук щасливої долі.

Г Чужому навчатися і свого не цуратися.

9. Зазначаючи про майбутнє покоління, поет…

А Гнівається на них через їх неосвіченість.

Б Просить не дурити дітей.

В Висловлює занепокоєність з приводу їх поневолення.

Г Вважає марною справу щодо національного виховання ді­тей і молоді.

10. Якби вчились українці так, як треба, то вони були…

А Належним чином освіченими.

Б Шанованими людьми серед інших народів.

В Не цуралися здобутками пращурів.

Г Мудрими.

11. Історію Т. Шевченко вважає…

А Поемою вільного народу.

Б Заплутаною і чітко не обгрунтованою.

В Домислом і упередженням кожного.

Г Недоопрацьованою суспільством.

12. Знаючи всі мови слов’янського люду, письменник дорікає теперішньому поколінню в тому, що воно…

А Намагається залишити Україну і виїхати за кордон.

Б Не вивчає рідної мови.

В Говорить суржиком.

Г Не складало віршів і пісень українською.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Т. ШЕВЧЕНКО “І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ…”. КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ЗАДЛЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ КРАЩОГО МАЙБУТНЬОГО