Схема аналізу епічного твору Леся Українка Божа іскра

Вороги: Геть їх, поетів, навіщо їх співи? Хто тепер слухать їх рад? Нас оглушили вже “тихі мотиви” “Снів” тих, “фантазій”, “балад”!

Чули ми й тую “громадськую тугу”, Все то слова голосні, Хату нагріти в зимовую фугу,-

Навіть на те не судні! Годі тих співів! і так уже сумно. Посміхом спів ваш бринить… Слова не тямите мовить розумно,

А віршувать – аж горить! Прихильні: Ні, не стихайте, солодкії співи, Всяк з нас їх слухати рад, Любо колишуть нас тихі мотиви “Снів” ваших, “мрій” та “балад”.

Тільки

ж навіщо той смуток і туга, Вже ж бо і так ми сумні. Хай же колишуть, як пестощі друга, Ваші лагідні пісні! Ніч налягла безпросвітним склепінням, Очі й серця нам тьмарить, Хай же привітним і тихим промінням Божая іскра горить! Поет: Годі вам, гурт ворогів і прихильних, Марні слова промовлять.

Краще ідіть, научіть божевільних, Як їм притомними стать! Бачили ви, як велике багаття Кида вогонь аж до хмар? “Божая іскра” – то тяжке прокляття,

Дикий і лютий пожар. Вогнища того не може людина Ні запалить, ні вгасить, В кого ж запала хоч іскра єдина,- Вік її буде носить! 2. Автор, його місце в літературі. 3. Автобіографічні

та біографічні відомості, пов’язані з життєвою основою твору. 4. Соціально-суспільні умови, за яких був написаний твір.

5. Назва твору (алегорична, символічна, метафорична, сюжетна, влучна (чи ні), образна (чи ні) та ін.). 6. Жанрові особливості. 7. Тема. 8. Ідея.

9. Художній конфлікт (соціальний, побутовий, психологічний). 10. Композиція (експозиція, зав’язка конфлікту, розвиток дії, кульмінація, розв’язка конфлікту).

10. Правда та художній вимисел. 11. Проблематика твору. 12. Аналіз художніх образів.

13. Мова автора як своєрідність його індивідуального почерку; описи та ліричні відступи. 14.

Народність твору. 15. Роль твору в суспільному житті того часу. 16.

Актуальність (чи неактуальність) його для сучасників. 17. Вплив яких відомих авторів відчувається (чи ні) в даному творі. 18. Відгуки критиків та інших діячів мистецтв.

19. Екранізації та сценічні постановки (якщо є). Чим авторський задум відрізняється від режисерського втілення.

20. Мої думки з приводу прочитаного.

Схема аналізу художніх образів 1. “Анкетна” характеристика героя (хто? звідки? якого роду? чим займається?). 2. Персонаж епізодичний, другорядний чи головний.

3. Чи є в нього прототип? 4. Портрет героя (відповідність чи невідповідність зовнішності й внутрішнього світу). 5. Подача характеру персонажа (у розвитку чи епізодично).

6. Соціальне звучання образу. 7. Пов’язані з даним героєм проблеми, які порушує автор. 8. Психологічна складність характеру (духовне багатство, моральна краса чи потворність, їх співвідношення в душі героя).

9. Місце і роль персонажа в сюжеті. Чим пов’язаний він з іншими героями (зв’язком життєвим, емоційним, духовним). 10. Мова як засіб самовираження персонажа. 11.

Ставлення до героя інших дійових осіб. 12. Ставлення автора до свого героя.

13. Актуальність проблем, порушених письменником через даний персонаж. 14. З якими відомими вам героями перегукується образ даного твору. Що в них є спільним, а що відмінним?

15. Моє сприйняття героя.

Схема аналізу ліричного твору 1. Автор, його місце в літературі. 2. Тематичне спрямування всієї творчості митця. 3. Які життєві обставини дали імпульс для написання твору (якщо відомо).

4. Назва твору (алегорична, метафорична, символічна, сюжетна, образна, інтригуюча і т. ін.) 5. Тема поезії та провідні мотиви. 6. Ідея. 7. Жанр.

8. Композиція (якщо є). 9. Ліричний герой.

10. Образи, символи твору (якщо є). 11. Сюжетні лінії (якщо є). 12. Настрій (мінор, мажор).

13. Художні засоби. 14.

Віршовий розмір, рима. 15. Місце твору в доробку поета.

16. Актуальність твору. 17.

Ваші роздуми та почуття, навіяні поезією.

Орієнтовний план аналізу ліричного твору 1. Історія написання. 2. Історична основа (якщо є).

3. Літературний рід, жанр, жанровий різновид. 4. Безпосередній текстуальний аналіз, який передбачає читання всього тексту із зупинками. Висвітлення у вільно вибраному порядку власне розуміння таких художніх явищ, як:

1) художній образ (ліричний герой, образ-пейзаж та ін.); 2) почуття і думки в їх перебігу;

3) виражальні засоби мови на 4-х рівнях: а) тропи (епітет, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, алегорія, символ, іронія, сар казм); б) стилістичні фігури (повтор, анафора, поетичне кіль це, антитеза, паралелізм, градація, риторичні фігу ри); в) засоби звукопису (алітерація, асонанс, звуконаслі дування); г) лексичні засоби (синоніми, антоніми, застарілі сло ва, неологізми, діалектизми). Особливості віршування (строфіка, метрика, фоніка).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Схема аналізу епічного твору Леся Українка Божа іскра