“Співзвучність поезії Івана Франка з народнопісенною творчістю”

Про силу духу все співав.

Іван Франко

Говорячи про зв’язок поезії з народною піснею, не можна оминути проблеми жанрових особливостей лірики як одного з літературних родів. Власне, поезія виникла як пісня. Недвозначно свідчить про це походження й первісне значення слова “лірика”, яке в нашому контексті сприймається як синонім слова “поезія”.

Отож “лірика” походить від грецького “ліра” із значенням “музичний інструмент, у супроводі якого виконувалась мелічна поезія”. Пізніше в Давній Греції лірикою

називали пісні, що виконувалися під акомпанемент флейти або ліри. Глибинний зв’язок пісні і ліричного вірша пояснює таку вільну в поезії, навіть інтелектуальній – так званих віршах для читання, – взаємозаміну понять “писати-співати”.

Поети всіх часів виспівують свої думи, свої мрії, свої почуття, хоч часто-густо мають перед собою лише чистий аркуш паперу й олівець.

Іван Франко також не заперечував зв’язку своєї поезії з піснею. Більше того, саме народну пісню він, як і чимало інших поетів, вважав своїм першим вчителем і головним натхненником поетичної творчості. Ще під час навчання в Дрогобицькій

гімназії Франко написав вірш з промовистою назвою “Народна пісня”.

Іван Франко широко використовував у своїй творчості поетику народної пісні, її символіку та форму. Прикладом цього може бути вірш “Червона калина, чого в лузі гнешся?” , яка навіть назвою нагадує народну пісню “Червона калина, чого в лузі стоїш?”. Франкова пісня написана теж у формі діалогу з використанням риторичних запитань і відповідей. Проте вірш не є наслідуванням чи переспівом, адже народнопісенні образи набувають у Франка нового значення; калина-дівчина бідна, беззахисна, над усе любить сонце, світло, прагне повнокровного життя, людського щастя, а дуб-парубок – гордий, пихатий, зарозумілий, бездушний.

Парубок кепкує з дівчини-сироти, гонористо запитує її, чого вона в лузі гнеться й до сонця не пнеться; чи, може, не любить світла або боїться грому, що така засмучена. У зворушливій відповіді калини – і її чарівність, і трагедія.

Зв’язок творчості поета з народною піснею завжди взаємний. Адже поет, збагнувши всі чари пісні й від неї навчившись тих чар, втілює свій досвід у власних віршах найкращі з яких згодом стають народними піснями. У цьому нас переконує й доля поезій Івана Франка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Співзвучність поезії Івана Франка з народнопісенною творчістю”