РУСЬКА БЕСІДА

“РУСЬКА БЕСІДА” – українська громадська культурно-освітня організація на Буковині. Заснована 26 січня 1869 р. з метою представництва та охорони прав українців під румунською владою. Перший голова – О. В. Продан, найвизначніші діячі – С. Воробкевич, О. Калужняцький, Є. Пігуляк, О. Поповичі, М. Івашко.

Мала друкований орган – журнал “Буковинська Зоря” (1870-1871).

З 1880 р. філії “Руської бесіди” виникають у невеликих містах, де особлива увага надається створенню хат – читалень. Після того як “Руською бесідою” стали

керувати народовці (з 1884 р.), організації розширились. Розгорнулася видавнича діяльність: виходили газета “Буковина”, серія “Бібліотека для молоді, селян і міщанства” (1885 – 1894), “Ластівка” (1894 – 1896), художні твори Ю. Федьковича, С. Воробкевича та ін.

З ініціативи і за сприяння “Руської бесіди” утворено ряд громадсько-культурних організацій: “Руська школа” (1887), “Буковинський боян” (1895), “Жіноча громада” (1906) та ін. Створено кафедру української мови і літератури при Чернівецькому університеті.

1918 р. румунська влада закрила читальні. Але культурно-освітній рух “Руської

бесіди” поновився з 1938 р. після ліквідації Української національної партії. Заборонена радянською владою 1940 р.

Літ.: Дмитрієв Є. Історія просвітницького товариства “Руська бесіда”. Чернівці, 1909; Попович О. Відродження Буковини. Л., 1933; Жуковський А. Історія Буковини // Буковина – її минуле і сучасне. Париж, 1956; Енциклопедія українознавства. Словникова частина.

Нью-Йорк; Париж, 1973. Т. 7.

Р. Мовчан


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

РУСЬКА БЕСІДА