Розвиток дії

Розвиток дії – розгортання подій, що виростають із зав’язки, своєрідний перебіг розповіді автора про життя, стосунки і дії персонажів. У Р. д. викристалізовуються моральні якості персонажів, кожен з них несе ту чи іншу авторську думку, які у своїй сукупності утворюють авторську концепцію (ідею твору). Рушієм цього елемента сюжету є загострення конфлікту, інтрига. Приклад яскраво вираженої інтриги – розвиток дії в оповіданні М. Коцюбинського “Посол чорного царя”.

Оповідач у зав’язці впізнає у сільському корчмареві ще в недалекому

минулому безтурботного гультяя, фотографа. Розповідь Солонини про події, які кардинально змінили його життя під впливом побаченого і пережитого у руснацькому селі, і становить інтригу твору. Рельєфно вимальовується і характер конфлікту: це внутрішній психологічний злам у душі людини. Герой усвідомлює, що його попередні пошуки життєвих орієнтирів були хибними. Приїзд Солонини у село з найкращими намірами, зіткнення з селянами, перипетії, крізь які проходить герой, і складають Р. д. У Р. д. чітко окреслюються основні сюжетні лінії.

Так, у повісті У. Самчука “Марія” – це взаємини Марії, Корнія, їхніх

трьох синів, у романі-тетралогії “Волинь” – стосунки Володька та Матвія довбенків. Основні персонажі, вступаючи в конфлікт, втягують у нього інших героїв. Так, у повісті М. Коцюбинського “для загального добра” у розвитку подій важливу роль, окрім сім’ї Земфіра Нерона, з одного боку, та членів філоксерної комісії – з іншого, відіграють представники сільської влади, робітники, селяни, цигани.

Внаслідок вдало скомпонованої інтриги виникають нові колізії. Прикладом несподіваної колізії може слугувати епізод із роману І. Багряного “Сад Гетсиманський”, в якому Андрій Чумак “розколов” слідчого. Р. д. – своєрідне втягування персонажів у певні силові поля, внаслідок чого герої поділяються на симпатичних авторові чи їх антиподів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

alt

Дізнайтесь вартість своєї роботи

Безкоштовна оцінка замовлення!

Оцінимо за півгодини!

Розвиток дії