Розкажіть про Гомера як легендарного основоположника європейської літератури. Поясніть суть гомерівського питання

Гомер – легендарний давньогрецький поет, який започаткував античну, а фактично, і європейську літературу. Гомер вважається автором “Іліади” та “Одіссеї”, двох епічних поем. За легендою, Гомер жив близько 8 століття до нашої ери, був сліпим аедом, тобто мандрівним співцем.

Також за легендою, Гомер був неписьменний, а тому його поеми довгий час виконувались усно, а тільки потім були записані.

Сюжет “Іліади” героїчно-міфологічний. Він присвячений подіям Троянської війни, яка, за переказом, почалася із-за викрадення троянцем

Парисом Олени Прекрасної, дружини ахейського царя Менелая. Греки та троянці знищували один одного з волі Зевса, який вирішив зменшити кількість людей на землі.

Самі олімпійські боги також брали участь в битвах. Сюжет “Одисеї”, також міфологічного епосу, присвячений багатолітнім мандрам моряка Одисея через дивні та небезпечні краї.

Вплив Гомера на античну, а відтак, і світову культуру величезний. Його поеми стали взірцями для античного епосу. Гомер залишається джерелом для вивчення світогляду стародавніх греків, їхнього суспільства, побуту, звичаїв, моралі, матеріальної культури.

Розмір, яким

віршував Гомер, гекзаметр, став канонічним розміром для всього наступного античного епосу.

“Гомерівське питання” – це питання про авторство поем “Іліада” та “Одисея”. Не доведене авторство цієї людини щодо поем. Деякі вчені вважають неможливим, щоб Гомер, тобто одна людина, була автором такого великого епосу в дописемний період.

Вони вважають, що епос був створений поодинці великою кількістю поетів, тобто мандрівних бардів, а набагато пізніше об’єднаний у дві єдині великі поеми та записаний. Гомер, на їхню думку, – це або вигадане ім’я, або назва гурту співців, або ім’я укладача.

Немає жодних достовірних свідчень про життя Гомера, невідомі роки його життя. Кілька біографій Гомера дуже суперечливі. Сім міст-полісів в Елладі вважали Гомера своїм земляком.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розкажіть про Гомера як легендарного основоположника європейської літератури. Поясніть суть гомерівського питання