Роман

Роман (від франц. готап – романський) – епічний жанровий різновид, місткий за обсягом і складний за будовою прозовий (іноді віршований) твір, який показує життя в усій його повноті, в розмаїтті виявів і зв’язків. Це визначає і структуру роману: події в ньому зазвичай охоплюють великий період часу, дія переноситься з одного місця в інше. Події, пов’язані з долями головних героїв, розгортаються на історичному та соціальному фоні.

Роман має багато різновидів і єдиної їх класифікації немає, у, XX ст. стає чи не головним жанром літературного процесу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Роман