Риторичне запитання

Риторичне запитання, Риторичне питання – риторична фігура, яка полягає у використанні запитання, що містить у собі ствердну відповідь.

Це питання, яке ставиться не з метою отримання відповіді, а з метою афористичного узагальнення загальновідомої або очевидної думки, наприклад:

“Кати знущаються над нами, А правда наша п’яна спить. Коли вона прокинеться?

Коли одпочити Ляжеш, боже, утомлений?” (Т. Шевченко)

Використовується як засіб відтворення діалогу з уявним співрозмовником. Оформляється питальним реченням. Запитання

адресатові не розраховане на відповідь, бо відповідь неможлива чи зайва, або вона вміщена чи смислово конденсована в самому запитанні.

Найчастіше риторичні питання ставляться у двох випадках:

– коли відповідь очевидна, відома аудиторії, ораторові потрібно тільки актуалізувати її для сприйняття слухачами, наприклад:

Ви не змусите людину бути культурною, якщо не пробудите в неї потребу до культури. Чи стане вона їсти, якщо не голодна? Чи буде шукати, де тепліше, якщо їй не холодно?

Або чи захоче вона якихось змін, якщо вона всім задоволена?

– Коли відповідь на запитання ніхто не знає, чи її взагалі

не існує, наприклад: Хто винен? Що робити? тощо.

Риторичне питання призначене викликати певну експресію, ілюзію розмови, діалогу, що начебто відбувається у присутності читача і за його участю. Риторичне питання властиве епічному мовленню, але пасажами може вклинюватись і в ліричний план розповіді. Використовується здавна, але ширшого застосування набуло в новій українській літературі: “За що ти мене вбив? Кров’ю землю обагрив?…

За що туча несходима? Де тут голос побратима?” (Андрій Малишко); “Британіє! Це пам’ятаєш ти?” (Микола Бажан).

Приклад риторичного запитання: “Хто тільки не проклинав станційних наглядачів, хто з ними не лаявся!” (Олександр Пушкін). Як бачимо, автор не намагається отримати відповідь на дане питання. У питання немає навіть знаку питання, тільки синтаксично пропозицію побудовано як питання.

Це риторичне питання. Мета висловлювання – привернути увагу читачів до проблеми станційних наглядачів, з якими лаявся кожен мандрівник XIX століття.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Риторичне запитання