Рідна школа

“Рідна школа” – орган педагогічного товариства “Рідна школа”, ілюстрований освітньо-педагогічний “часопис для всіх”, виходив у Львові щотижня протягом 1932-39 за редакцією 1. Герасимовича, М. Струтинського та ін. Присвячений справам виховання і освіти. Обстоював право українців на національну освіту, знайомив з новими досягненнями в галузі дидактики, белетристичними творами з патріотичного та естетичного виховання. В умовах наступу польських властей на українську культуру, школу закликав свідомих громадян Західної України

“згуртуватися під прапором “Р. ш.” (з редакційної вступної статті).

Часопис мав авторів із Буковини, Закарпаття, Галичини та з-за кордону: І. Герасимович, М. Струтинський – зі Львова, педагог і письменник з Буковини І. Карбулицький, культурний діяч і літератор з Волині В. Островський, Марійка Підгірянка із Закарпаття, П. Карманський (друкував кореспонденції з Бразилії) та ін. У журналі друкувалися твори В. Стефаника (новела “Шкільник”), спогади про нього (М. Ск., “Стефаник зблизька”), нарис учасниці національно-визвольної боротьби Олени Степанів (“Мої спомини із шкільних років”).

Часопис мав рубрики: “З життя рідної школи”, “Бібліографія”, “Різні вісті”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рідна школа