Публіцистичність у романі М. Г. Чернишевського “Що робити?”

Чернишевський, ув’язнений у Петропавлівську фортецю, який став жертвою царської сваволі, не впав духом. Їм був задуманий і написаний ряд книг, у тому числі і знаменитий роман “Що робити?”, який став програмою дії для декількох поколінь революціонерів. Роман був розпочатий у грудні 1862 року і закінчений через 4 місяці. Герої роману – творці нових відносин між людьми, носії нової моралі. Ці “нові люди” знають, що їм потрібно робити, і вміють здійснювати свої задуми.

У них думка невіддільна від справи, вони не знають різниці між

свідомістю і волею. “Нові люди” – це демократи-різночинці, кращими представниками яких були люди, подібні до Добролюбова і самого Чернишевського. Одним з головних героїв роману є Віра Павлівна. Як і більшість “нових людей”, вона знайома з нестатком, рано почала працювати. Найважливішою рисою її характеру є глибока відраза до всякого роду гноблення, прагнення до незалежності і волі.

Вона відрізняється гордим і рішучим характером. Вірі Павлівні властиво постійне прагнення до духовного збагачення. Як і інші “нові люди”, вона може бути щаслива лише тоді, коли приносить радість і щастя іншим людям.

Лопухов

і Кірсанов, як і Віра Павлівна, – “нові люди”.

Багато в чому подібні їхні біографії. Лопухов – син міщанина, а Кірсанов – син переписувача повітового суду. Багато чого їх зближає з героєм роману Тургенєва “Батьки і діти”. Як Базаров пишався тим, що його дід землю орав, так і вони пишаються своїм простим походженням.

Відбивши багато важливих рис характеру нової людини, Тургенєв у той же час наділив Базарова такими рисами, які не були властиві справжнім різночинцям. Лопухов і Кірсанов тому все ж таки відрізняються від Базарова. Поруч із “новими людьми” у романі зображений Рахметов – “особлива людина”, “вища натура”, людина “іншої породи”. Дворянин по походженню, він стає демократом по переконанню. В образі Рахметова втілені кращі риси передових людей епохи Чернишевського.

У цьому герої чимало і таких рис, які були властиві самому авторові. Рахметов – професійний революціонер, вождь. Не відразу став він “особливою людиною”.

Приїхав у Петербург звичайним юнаком. Зближення з Кірсановим, що познайомив його з навчанням соціалістів-утопістів і філософією Фейєрбаха, з’явилося поштовхом до перетворення його в “особливу людину”.

Обдарований незвичайними здатностями, Рахметов, вивчивши теорію соціалізму, незабаром приходить до революційної дії. Він з разючою швидкістю розширює коло своїх знань, ретельно готовить себе до революційної діяльності, знаючи, що йому доведеться перенести тяготи і позбавлення, бути може навіть катування царських катів. Рахметов – найважливіший герой роману, тому що ідейний зміст добутку полягає в заклику до революційної боротьби за соціалістичне перетворення суспільства. Чернишевський вірив у перемогу революції.

У своєму романі він спробував заглянути в майбутнє. Чернишевський вважав, що соціалізм розкріпачить жінку від домашнього рабства, що суспільство візьме на себе значну частку турбот про виховання підростаючого покоління.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Публіцистичність у романі М. Г. Чернишевського “Що робити?”