Промова на вільну тему (приклад)

Промова на тему освіта

Освіта – чудове слово. Вже у самому його звучанні присутнє світло, що покликано допомагати нам упродовж усього життя, робити життєвий шлях яснішим, простішим та цікавішим. Світло, яке має розігнати темряву неуцтва, сумнівів, помилок.

От яким глибоким та прекрасним змістом наповнене слово освіта.

До освіти в усі часи ставилися трепетно та з повагою. Жреці, давні мудреці, вчені – ті люди, які зберігали та розповсюджували знання з різних галузей життя. Книги – безсмертний вихід, який можна порівняти хіба

що з науково-технічною революцією 20 століття…

В усі часи освіта включала в себе не лише оволодіння певними знаннями з різних наук – математики, граматики, риторики тощо. Розум, повний інформації, не може правильно нею розпорядитися без сили духу, тож освіта завжди включала в себе виховання міцного духу, глибокої внутрішньої моральності. А згадаємо спартанців, для яких освіта означала в першу чергу фізичну підготовку та міць.

Що таке ідеальна освіта? Це освіта, спрямована на розвиток кожної окремої людини, її особливостей, талантів, розкриття тих цінних унікальних здібностей, які вони може застосовувати

в інтересах усього людства, та ба цілого всесвіту. Це й знання – інформація – правдива, повна, цікава, потрібна.

Це й уміння та навички, вузька спеціалізація в певній галузі. А головне – це вміння думати творчо, вирішувати проблеми не лише за певним прийнятим у суспільстві шаблоном, а й у свій оригінальний спосіб. Це вміння мислити незалежно. А ще ідеальна освіта обов’язково базується на психології.

Ми маємо навчитися розуміти одне одного та самих себе. А далі – ми маємо навчитися взаємоповаги.

Що дає людині справжня якісна освіта? Освічена людина виділяється серед загальної маси насамперед своїм глибоким розумінням того, що відбувається навколо неї. Тому вона добра. Тому що розуміючи слабкості людей та недосконалість світу, неможливо не ставитися до всього зі співчуттям.

А ще освічена людина в силах допомогти. Їй відомі й технічні можливості фізичного світу, й загадковий та суперечливий внутрішній світ людини.

Відправляючи семирічну дитину до школи, батьки навряд чи замислюються, навіщо. Мотивація всім зрозуміла: не закінчив школу – не поступив у вуз, технікум, а значить – не знайшов роботи та вмер без засобів для існування. Освіта в Україні є загальнообов’язкова, у всякому разі, початкова.

А от замислитися про її зміст мають ті, хто відповідає за навчальні програми, плани, екзамени. Наскільки відповідає сучасна освіта вимогам сьогодення? Чи не перетворилася вона на механізм наповнення мізків дітей інформацією? Чи можуть вони навчитися користуватися нею в школі? Чи дійсно вона згодиться дітям у майбутньому?

Чи не знецінене поняття освіта взагалі, не перетворилася лише на десятирічну формальність, лише пусте проводження часу?…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Промова на вільну тему (приклад)