“Проблема вождя і народу. Проекція Біблійного сюжету на українську історію (За поемою “Мойсей” Івана Франка)”

Творчість одного з найвидатніших українських літературних діячів Івана Франка переповнена роздумами про долю свого народу. Одним з таких творів є поема “Мойсей”. У ній автор на прикладі Мойсей та ізраїльської нації показує проблеми пошуку вирішення конфлікту між народом і своїм вождем та досягнення нацією стану самостійного існування.

Незважаючи на високу метафоричність твору, навряд чи у когось виникає сумнів, що твір Івана Франка далеко не про Ізраїль та Мойсея, а про українців та їх можливості створити власну повноцінну державу

з наявної та безсумнівної нації. Це чітко стає зрозумілим під час прочитання прологу твору. У ньому автор розмірковує і глибоко шкодує про долю українського народу, який в ті часи був розділеним та знаходився у складі двох держав – царської Росії та Австро-Угорщини. Далі в тексті автор детально розкриває роль вождя.

Під час будь-якої революційної діяльність авторитет вождя і його здатність керувати людьми відіграє величезну роль. У той же час він стикається як з невір’ям, так і з абсолютним саботажем, в поемі цю роль відіграли Авірон і Датан. Функція у них одна – перешкодити революційно налаштованим

народним масам втілити в життя справедливі плани.

Безумовно, все це можна застосувати і до української історії. Століттями українська держава не могло бути створена через невір’я багатьох і відвертої шкідницької діяльності деяких. Водночас стає зрозуміло, що такий народ породжує відповідних вождів. У підсумку своєї боротьби Мойсей і сам почав сумніватися в необхідності задуманого державотворення.

Тільки лише після його відходу і переходу управління над рухом до Єгошуа мета була досягнута.

Всі ці проблеми були вкрай близькі для автора. Іван Франко з самого свого дитинства був стурбований отриманням незалежності своєю країною. Він багато думав і писав про це. Поема “Мойсей ” стала однією з останніх і значних, написаних ним.

Крім проблеми взаємодії вождя і народу, в ній також розкривалися проблеми зростання усвідомленості серед трудящого класу, громадська важливість і роль слова, розвиток народу, а також смерть вождя і значення цього для народу та продовження боротьби за власну державу. Основними цілями твору було пробудити в людях революційний дух, політичну усвідомленість, а також моральні сили для звершень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


“Проблема вождя і народу. Проекція Біблійного сюжету на українську історію (За поемою “Мойсей” Івана Франка)”