Повчальний характер притч Сковороди “Бджола і Шершень”, “Собака і Вовк”

Повчальний характер притч Сковороди

“Бджола і Шершень”, “Собака і Вовк”

Найвидатніша постать у культурному і літературному житті України XVIII ст. – Г. Сковорода. Як поет і байкар, він привертав увагу освічених кіл до простолюду, звеличував уселюдські цінності села, утверджував пріоритет етики в повсякденному житті, повчав шанувати особистість за її духовними, моральними якостями, а не за соціальним і майновим становищем, уславлював людину розумну, наголошував на визначальній ролі досвіду в людському житті, переконував,

що найнадійнішим джерелом добробуту людини є її праця, “чесне ремесло”, пропагував ідею “сродної праці”.

Так у байці “Бджола і Шершень” автор підносить моральне значення праці як основного чинника оздоровлення життя. Твір спрямований проти поміщиків і панів, які самі не працюють, а живуть за рахунок трудового люду. В алегоричному образі Шершня Сковорода узагальнює тих людей, які

“живуть крадіжкою чужого

І народжені на те тільки,

Щоб їсти, пити і таке інше”.

А Бджола – “се символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться”.

Автор доводить, що кожен повинен трудитися

і від цього мати задоволення:

Веселість серця – життя

Для людини – і не тямлять,

Що природжене діло є для

Неї найсолодша втіха.

Також Сковорода високо цінував дружбу між людьми як вияв найвищої духовності і моральних чеснот у їх стосунках.

У байках “Собака і Вовк” філософ розкриває моральні витоки дружби: незлобливість, великодушність, милосердя, справедливість і розумність. Справжня дружба робить людей щасливими (так, як Левкон і Фірідам). А той, хто заздрить або “набивається” у друзі, той завжди отримає облизня.

І рід, і багатство, і чин,

І споріднення, і тілесні

Принади, й науки не спроможні утвердити дружбу.

Лише серця, думками єдині,

Й однакова чесність людяних душ, що у двох чи трьох

Тілах живуть, – ось де

Справжня любов і єдність…

Як бачимо, Сковорода довів, однією з важливих передумов дружби є єдність уподобань і занять, яким присвячує себе людина. Подібність душ і моральні чесноти він ставить на перше місце у дружній прихильності і симпатіях однієї людини до іншої.

Отже, твори видатного байкаря є повчальними, бо доводять нам, що без праці і дружби неможливе життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

alt

Дізнайтесь вартість своєї роботи

Безкоштовна оцінка замовлення!

Оцінимо за півгодини!

Повчальний характер притч Сковороди “Бджола і Шершень”, “Собака і Вовк”