Порівняння

Порівняння – троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою компаративної зв’язки, тобто єднальних сполучників: як, мов, немов, наче, буцім, ніби та ін. (“Блукай та їж недолі хліб і вмри, / Як гордий флоренцієць, у вигнанні” – Ю. Клен) або предиката – подібний, схожий, нагадує, здається та ін. (“На людське серце свічка є подібна” – Б.-І. Антонич). Своєю рухливою синтаксичною структурою, розширенням часового та просторового аспектів (минуле та майбутнє) П. різниться від метафори, де неприпустимі

обставини часу та місця, – лаконічної образної формули, що посідає місце предиката у реченні. Подеколи у П. опускаються сполучники, наближаючи його до метафори: “Книга – морська глибина” (І.

Франко). Трапляються випадки вживання П. у художніх текстах у вигляді придієслівного орудного відмінка: “Кришталь, кришталь… і золоті ворота/ Горять На сонці дорогим вогнем” (О. Зуєвський).

Цей троп має велику традицію, він широко застосовується в усній народній творчості (“Парубок, мов явір”, “дівчина, як зоря” та ін.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Порівняння