Поема Данте “Божественна комедія” художній синтез середньовічної культури

Сон Данте протягом Великоднього тижня 1300 року і композиційна будова поеми.

…Усі знання, всі повір’я, всі пристрасті епохи Середньовіччя знайшли своє відображення в живописних терценах Данте. О. С. Пушкін. В одному з віршів (4-й еклозі) видатний римський поет автор “Енеіди” Вергілій за 30 років до Різдва Христова писав про появу незабаром дитини божественного походження, яка поверне людям золотий вік.

Християнські богослови оголосили Вергілія пророком. В його поетичних рядках шукали і знаходили таємний смисл. Недарма Данте

в “Божественній комедії” зображає Вергілія в образі свого провідника по Пеклу.

Вергілій став не просто пророком, а ще й чорнокнижником. Так його і сьогодні сприймають в Америці.

У Пеклі ніколи не сходить сонце. Усюди панує довічний морок. Навіть коли на землідень, над підземеллям нависає нічний небосхил. Грішники не просто терплять страшні муки – вони не мають надії на якісь зміни. Вони самотні у своєму відчаї.

Знехтувавши закони добра, грішники відмовили собі у співчутті та можливості прощення. В художньому світі поеми мотив шляху до досконалості має два ключових образи: рух і світло. Грішні душі

назавжди закріплені за своїм місцем страждання. Навіть коли починається їхній несамовитий біг, вони рухаються за колом, повертаючись туди, звідкіль починався шлях. Власне, переміщуються у просторі лишеДанте і Віргілій.

Однак навіть вони, долаючи крутий і небезпечний спуск углиб, не відчувають наближення до мети. Над ними нависають темні брили, під ногами розкриваються бездонні провалля, шлях перетинають чорні від болота озера, ріки киплячої крові.

Різні видання поеми містять коментарі до кожної пісні. В них роз’яснюється значення імен і образів, місць подій. Використання коментарів до поеми дасть вам змогу глибоко проникнути в зміст поеми, зрозуміти автора. Наприклад, звернемося до одного з коментарів:

Уголіно делла Герардеска, граф Доноратіко, який стояв на чолі Пізанської республіки. У 1285 р. він розділив владу зі своїм внуком Ніно Вісконті, але скоро між ними виникли чвари. З цього скористались його вороги, керовані архієпископом Руджієрі делы Убальдіні, який, під виглядом дружби з Уголіно і обіцяючи йому допомогти боротися з Ніно, таємно вів інтригу проти обох.

У 1288 р. він примусив Ніно піти з Пізи, а Уголіно підняв народний заколот, звинувативши його в державній зраді Уголіно разом з двома синами і двома онуками було ув’язнено у вежі, де їх потім заморили голодом (в травні 1289 р.). Руджієрі було проголошено правителем республіки, але незабаром скинуто. Помер він у 1295 р.

Ми, звичайно, не маємо права на осуд інших людей. Пам’ятаєте Біблійну історію, яка закінчувалася словами: “Нехай кине в нього камінь той, який ні разу не згрішив”. Та все ж аналізувати свої вчинки, примножувати добро, стримувати негативні прояви поведінки ми повинні.

Пекло як місце покарання грішників завжди будило уяву художників, письменників всіх часів. Про нього думали, його уявляли, висували припущення про його існування та структуру.

Поема є енциклопедією італійського життя на рубежі нового часу. У ній отримали відображення гострі суперечності між старим, феодальним світом і новим, буржуазним.

Підтвердіть чи спростуйте вислів на основі ваших знань тексту “Божественної комедії” та відомостей про епоху Середньовіччя і Відродження, отриманих на уеоках історії.

“Божественну комедію” було написано в 1307-1321 роках. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її земних радощів і сподівань.

Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип мислення, остаточне становлення якого буде пов’язане з добою Відродження. Однак віра в необмежені можливості людської природи, в неповторність людської індивідуальності зароджується саме тепер. Цей процес і відтворює геніальна поема Данте, що є одночасно синтезом середньовічної культури і прологом до культури Відродження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поема Данте “Божественна комедія” художній синтез середньовічної культури