Пізний романтизм в українській літературі та його кращі представники

Пізній романтизм в українській літературі та його кращі представники

Наприкінці XVIII – початку XIX ст. в літературі і мистецтві розвивався літературний напрям – романтизм. Письменник повинен був простежити всі сфери духовності людини, розкрити причини незвичності її поведінки у певних ситуаціях. У романтичних творах ми бачимо іноді і фантастичні події, ситуації, виняткових людей.

Автори використовували народну фантастику, жахливі картини кріпосницької дійсності, страждання простих людей, їх загибель; показували протест бідняків

проти гноблення, сваволі поміщиків.

Так у романтичних творах Т. Шевченка “Причинна”, “Тополя”, “Утоплена” змальовані селянські дівчата, які прагнуть до щастя, але не досягають його. Автор переживає за своїх героїв, показує їх трагічну загибель. Цим він протестує проти жорстокої дійсності.

Шевченко використовує народну творчість, фантастику: героїні перетворюються на тополю, лілею, стають жертвами русалок тощо.

У поемі “Гайдамаки” чітко проступають елементи романтизму в характеристиці гайдамаків, їх розправі з шляхтою. Ці елементи характерні не тільки для ранньої творчості. Так

у творах пізнішого періоду вони теж помітні: “Лілея”, “Русалка”, “Княжна”, “Марина”, “Іржавець”.

Прогресивний романтизм знайшов своє відображення і в творчості Маркіяна Шашкевича. У віршах він оспівує героїзм народу проти польської шляхти (“Наливайко”, “Хмельницького обступленіє Львова”).

Одним з перших поетів-романтиків виступив Л. Боровиковський. Він розробляє мотиви, взяті із побутових та історичних пісень: спроба приворожити хлопця, розлука дівчини із козаком; самогубство молодої жінки, яка не діждалася милого; смерть козака на чужині (“Чорноморець”, “Розставання”, “Чарівниця”… ).

У творах на історичні теми він змальовує гайдамаків, Семена Палія, Богдана Хмельницького.

Найкращим твором П. Куліша-романіста є оповідання “Орися”, у якому він переносить у старосвітську Україну події Гомерової “Одіссеї”. У текст автор уводить романтичну легенду про золоторогих турів і зачарованого князя.

Романтичні твори українських письменників сприяли розвитку та утвердженню реалізму, народності в літературі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Пізний романтизм в українській літературі та його кращі представники