Підтвердьте чи спростуйте твердження римського філософа Цицерона: “Неосвіче­ність – ніч розуму, ніч безмісячна і беззо­ряна”

Однією з найважливіших духовних потреб лю­дини є потреба в знаннях. Людина не народжується мудрою, навіть якби вона успадкувала гени найталановитіших батьків, адже без навчання не розвинеться жоден талант. Освіта допомагає людині стати Справ­жньою людиною, навчає гуманно ставитися до інших людей, дає можливість орієнтуватися в навколиш­ньому світі та в самій собі.

Саме освіта залучає лю­дину до досягнень культури. Кожна свідома людина має розвивати в собі потребу в знаннях і в пізнанні, щоб збагатити своє Майбутнє. Згадаймо, якого значення

освіті надавав Ярослав Мудрий, за що його й шанували відомі люди з усього світу і мали за честь із ним дружити. Пам’ятаймо Роксолану (роман П. Загребельного ” Роксолана “), яка завдяки своїй наполегливості й освіченості допомага­ла рідній землі.

Повернімось до сторінок роману І. Франка “Перехресні стежки”, у якому перед чита­чем постає Євген Рафалович, людина мудра й освіче­на, яка змогла багато в чому допомогти простим лю­дям. Запорукою Національної свідомості вважає осві­ченість народу П. Грабовський. До проблеми освіче­ності він звертався неодноразово у своїх віршах, ад­ресованих землякам.

Освоїти “лан освіти” поет за­кликає у вірші “До українців”.

Тільки шляхом освіти, яка розплющить очі, допоможе національному проз­рінню, можна творити майбутню долю України. Думки про освіченість і невігластво знаходимо і в прислів’ях та приказках: світоч всесвіту – сонце, світоч людини – знання; розумним ніхто не родився, а навчився; навчання – світло, а невігластво – тьма тощо. Отже, тільки використовуючи надбання минуло­го, засвоюючи, поповнюючи знання й удосконалюю­чи їх, людина досягла прогресу.

А щоб він не зупи­нився, кожне покоління має підготувати собі зміну, здатну відповідати вимогам часу. Тож справді “Не­освіченість – ніч розуму, ніч безмісячна і беззоря­на”. (249 слів)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підтвердьте чи спростуйте твердження римського філософа Цицерона: “Неосвіче­ність – ніч розуму, ніч безмісячна і беззо­ряна”