Печорін і Грушницький

І. Конфлікт Печоріна і Грушницького – один з головних у романі. (Особистість Печоріна вимальовується у взаєминах з оточуючими, і зокрема з Грушниць – ким. Протиставлення Печоріна і Грушницького – це протиставлення щиро­го і помилкового; Грушницький втілює світ, проти якого повстає Печорін.)

ІІ. Грушницький – пародія на Печоріна.

1. Розум Печоріна й обмеженість Грушницького. (Печоріну властиво аналі­зувати як власні вчинки, так і дії інших людей, Грушницький же не може розібратися в простих ситуаціях.)

2. Розчарування в житті

Печоріна, його невдоволення собою – гра в розча­рованість і самовдоволення Грушницького. (Печорін зневажає умовнос­ті вищого світу. Грушницький докладає всіх зусиль, щоб увійти до нього.

Печорін бачить перед собою мету, але страждає від того, що не може її до­сягти. Грушницького відрізняють позерство і самозакоханість – історія з новою офіцерською формою.)

ІІІ. Взаємини Печоріна і Грушницького. (Грушницький заздрить Печоріну, його самовладанню, витримці, тому, що він подобається жінкам. Хоча в глибині душі-Грушницький ненавидить Печоріна, йому лестять приятельські стосунки з ним: він відчуває його

перевагу. Печорін ставиться до Грушницького зне­важливо і зверхньо, часом знущається з нього (не погодився з Мері, що сол­датська шинель більше до лиця Грушницькому, зауважує, що нова форма його молодить). Печорін бачить у Грушницькому гірше втілення рис, з якими бо­реться сам.

Взаємна ворожнеча призводить до того, що існувати разом вони не можуть. Відбувається трагічна розв’язка.)

ІV. Життєвість характерів героїв. (У житті завжди існують люди, подібні до Печо­ріна, – що мислять, намагаються знайти своє місце в житті і страждають від того, що не знаходять його. І поруч з такими неординарними особистостями є Г’рушницькі – посередні і сірі, що намагаються грати чужу роль. Вони від­чувають перевагу перших і ненавидять їх.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Печорін і Грушницький