Печорін і Грушницький герої роману М. Лєрмонтова “Герой нашого часу”

І. Композиційна й ідейна роль образу Грушницького у романі. (У центрі роману – образ Печоріна. Конфлікт Печоріна з Грушницьким – один з основних, як протистояння істинного та помилкового. Грушницкий втілює світ, проти якого повстає Печорін.) ІІ. Грушницький – пародія на Печоріна. 1. Система поглядів, що визначає поведінку героїв. (Розум Печоріна (здатність до самоаналізу, логіка суджень) – обмеженість Грушницького (невміння розібратися в найпростіших життєвих ситуаціях); справжнє розчарування в житті в Печоріна – гра, модна маска

в Грушницького; зневага Печоріна до умовностей світу – прагнення Грушницького ввійти в аристократичне коло; невдоволення Печоріна самим собою – самовдоволення Грушницького; самовладання, витримка, холоднокровність Печоріна – гарячковість і нестримність Грушницького; справжній ліризм, поетичність натури Печоріна – вульгарність Грушницького та ін.)

2. Взаємини Печоріна та Грушницького. (Грушницький заздрить Печоріну, відчуває його перевагу. У глибині душі ненавидить. Печорін ставиться до Грушницького зневажливо і зверхньо. Бачить гірше втілення тих рис, з якими бореться в собі.

Неможливість співіснування

– трагічна розв’язка – дуель.) ІІІ. Життєвість і правдивість створених характерів. (Наявність у будь-якому суспільстві людей, здатних аналізувати навколишню дійсність, що намагаються знайти своє місце в житті, об’єктивно оцінювати свої дії і вчинки – і тих, котрі прагнуть грати чужу роль, не здатні знайти власне “я”, посередні, відсталі.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Печорін і Грушницький герої роману М. Лєрмонтова “Герой нашого часу”