П. Куліш. “Чорна рада” – перший україномовний історичний

Ознайомити учнів з історичною основою, версіями назви твору, сюжетом; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості роману; розвивати навички визначення теми, проблематики твору, вміння виділяти основні епізоди й коментувати їх, висловлювати власні думки щодо порушених проблем; виховувати лицарські почуття, щирість, патріотизм. Обладнання: портрет письменника, різні видання роману, ілюстрації до нього. Теорія літератури: роман, роман-хроніка, історичний роман. ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ Вступне слово вчителя.

Якось Куліш написав у листі до відомого професора філології Осипа Бодянського: “Страшно подумати, що народ, котрий настільки активно брав участь у подіях роду людського, не в змозі буде розповісти про своє життя в історичному романі”. Тому й задумав він написати епохальний твір, у якому б історія українського народу ожила й заговорила устами гетьманів, козаків та простих селян.

Роман П. Куліша “Чорна рада” Іван Франко назвав “найліпшою історичною повістю в нашій літературі”. І це справді так, адже тому передувала напружена чотирнадцятирічна праця письменника над творами світової історичної

літератури, літописами, художнім удосконаленням тексту. Знайомство з романом Пантелеймона Куліпіа ми розпочнемо на сьогоднішньому уроці. ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ “Хвилинка мудрості”.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ Створення “асоціативного куща” “Поезія П. Куліша”.

Легка, мелодійна філософська інтимна громадянська романтична

Поезія П. Куліша

Прагне вплинути на свідомість народу має фольклорні мотиви поєднує високу й низьку лексику високо-емоційна ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Самостійна робота з підручником (або пригадування відомос тей з історії), укладення історичного словничка. Доба Руїни – з часу зречення гетьманства Ю. Хмельницьким 1663 р. до 1687 р., коли гетьманом був обраний І. Мазепа. Географічно-державний стан України – поділ на Лівобережну (під владою Москви) та Правобережну (під владою Польщі).

Чорна рада – козацька рада з участю “черні” – простих селян та міщан.

2. Слово вчителя. Історичною основою роману “Чорна рада” є події весни – літа 1663 року, коли під Ніжином відбулася Чорна рада й гетьманом у жорстокому суперництві був обраний Іван Брюховецький. П. Куліш ретельно вивчав “Літопис Самовидця” та “Літопис Грабянки”, різні історичні, етнографічні мемуарні джерела; записував спогади старих запорожців. Але свій задум Куліш, як сам зазначав в епілозі, хотів донести до читача не “дисертацією, а художнім відтворенням забутої і викривленої в наших уявленнях старовини”.

За жанром “Чорна рада” – історичний роман.

Роман – великий епічний твір, у якому зображується всебічна картина життя великої кількості людей у певний період часу або цілого людського життя; історичний роман, відповідно, побудований на історичному матеріалі. (Учні роблять записи до літературознавчих словничків.) П. Куліш дає своєму творові підзаголовок “Хроніка”, хоча в історичній хроніці не буває вигаданих персонажів і подій. “Чорна рада” – роман багатопроблемний.

Найголовніші з проблем – питання незалежності України, патріотизму та зради, запроданства, ролі державного діяча в історії, боротьби добра і зла, батьків і дітей, кохання й подружнього щастя, людини й народної моралі тощо. У романі дві сюжетні лінії – суспільно-історична та любовна. 3. Виразне читання, коментування фрагментів роману “Чорна рада”. 4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Евристична бесіда.

– З якими героями ви вже познайомилися, які події відбулися, яка їх роль у розвитку сюжету? – Що можете сказати про стиль, манеру письма П. Куліпіа? Чи викликає твір зацікавлення читача уже з перших сторінок, завдяки чому це відбувається?

6. Завдання учням. – У вигляді схеми складіть початки двох сюжетних ліній ро ману – соціально-історичної та особисто-любовної; визначте позасюжетні елементи.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК Проблемне завдання. – Поміркуйте й запишіть, що асоціює автор з поданими понят тями. Мотив – (дорога, подорож); протистояння – (державотворення і руйнівництво); ідеал – (хутір); носій основної ідеї – (Чоловік Божий).

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Інтерактивна вправа “Мікрофон”. – Продовжіть речення: “Роман “Чорна рада” для мене… “Історична тема може бути…” “Мене вразило…” VІІ.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Продовжити читання роману, складання за прочитаним “сюжетних ланцюжків”, вміти переказувати твір, характеризувати героїв.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

П. Куліш. “Чорна рада” – перший україномовний історичний