Ой Морозе, Морозенку скорочено – Історичні пісні

Ой Морозе, Морозенку,

Ти славний козаче,

За тобою, Морозенку,

Вся Вкраїна плаче.

Не так тая Україна,

Як та стара мати,

Заплакала Морозиха,

Та стоячи біля хати.

Ой з-за гори та з-за кручі

Буйне військо виступає.

Попереду Морозенко

Сивим конем виграває.

То не грім в степу грохоче.

То не хмара світ закрила,

То татар велика сила

Козаченьків обступила.

Бились наші козаченьки

До ночі глухої,

Полягло наших чимало,

А татар утроє.

Не вернувся Морозенко,

Голова завзята.

Замучили

молодого

Татари прокляті.

Вони його не стріляли

І на часті не рубали,

Тільки з нього, молодого,

Живцем серце виривали.

Поставили Морозенка

На Савур-могилу.

“Дивись тепер, Морозенку,

Та на свою Україну!”

Вся ти єси, Україно,

Славою покрита,

Тяжким горем, та сльозами.

Та кров’ю полита!

І поки над білим світом

Світить сонце буде,

Твої думи, твої пісні

Не забудуть люди.

Критика, коментарі до твору, пояснення (стисло):

Інколи козакам доводилося вступати у спілку з татарською ордою проти переважаючого польського війська. Але татари часто зраджували

своїх союзників, продовжували грабувати українські землі й нищити козацькі загони. Так трапилося і з загоном Морозенка.

Мужній козацький ватажок загинув за свою Україну, але люди його ніколи не забудуть. У пісні вжитий оригінальний прийом заперечного порівняння:

То не грім в степу грохоче,

То не хмара світ закрила,

То татар велика сипа

Козаченьків обступила.

Є багато й інших характерних для народної пісні художніх засобів – звертання, повтори, зменшувально-пестлйві слова, епітети та інверсія, окличні речення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Ой Морозе, Морозенку скорочено – Історичні пісні