Новий погляд на літературу

ЛІТЕРАТУРА XVIII СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО

§ 1. ПРОСВІТНИЦТВО ЯК ЛІТЕРАТУРНА ЕПОХА

Новий погляд на літературу

Просвітителі запропонували й новий погляд на літературу. Вона оголошується суттєвим засобом перебудови суспільства, і в цьому полягала її головна відмінність від літератури попереднього XVII ст.

XVIII ст. називають віком книги. Читання стало головною розвагою освічених людей. Виникла журналістика, яка відгукувалася на актуальні проблеми свого часу, зробила інформацію доступною широкому колу читачів.

Важлива ознака часу

– стрімке збільшення кількості друкованої продукції. Одночасно з “Енциклопедією” Дідро і д’Аламбера, яка мала невеликий наклад і за ціною була доступна тільки заможним людям, виходять друком брошури й памфлети, завдяки яким високі ідеї просвітників поширювалися, ставали доступними широкому загалу.

Межі між філософськими, публіцистичними та художніми жанрами ставали не такими чіткими. Популярним у той час став жанр есе – роздум письменника на ту чи іншу тему. Зростало значення мемуарів та епістолярного жанру.

Спогади та листи Д. Дідро, Вольтера, К. Гоцці, Дж. Свіфта сприймаються і сьогодні як пам’ятки літературної й суспільної думки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Новий погляд на літературу