НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст

Тема. НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст.

1. Історична подія, яка не відбувалася під час становлення і роз­витку нової літератури.

А Народне повстання під керівництвом У. Кармалюка.

Б Селянські заворушення на Катеринославщині, Полтавщині. В Війна 1812 року.

Г Обирання гетьмана після смерті Б. Хмельницького.

2. Документ, що забороняв друкування будь-яких книг україн­ською мовою.

А Доповідь В. Бєлінського.

Б Статут про початкову школу.

В Наказ Київського митрополита Мисливського.

Г

Валуєвський циркуляр 1863 року.

3. Письменник, у творах якого досить виразно відбилось незадоволення мас кріпосницьким ладом, хоч він і не закликав до боротьби проти самодержавства.

А Г. Квітка-Основ’яненко.

Б П. Гулак-Артемовський.

В І. Котляревський.

Г Є. Гребінка.

4. “Бурлеск” – означає “жарт” з мови…

А Німецької.

Б Французької.

В Англійської.

Г Італійської.

5. “Класицизм” з латинської мови – літературний напрям…

А Прогресивний.

Б Актуальний.

В Взірцевий.

Г Правдивий.

6. Ознака, не притаманна класицизму.

А Показ особистості

у рухах душі, думках, почуттях, праг­неннях.

Б Сувора пропорційність усіх частин твору.

В Чіткість, чесність, простота викладу.

Г Добірка тем виключно з античної або вітчизняної історії.

7. Укажіть основну ознаку бурлеску.

А Раціоналізм.

Б Контраст між темою і сюжетом твору.

В Присутність мотиву “втечі від реальності”.

Г Зображення типових характерів людей у типових обставинах.

8. Ціннішим у художній спадщині прогресивних романтиків було… А Наслідування греко-римського мистецтва.

Б Оспівування славного минулого українського народу.

В Яскрава контрастність, емоційність образів.

Г Уникнення вживання ними у мові художніх творів арха­їзмів, слів-символів.

9. Повне утвердження реалізму в українській літературі було здійснено…

А Г. Сковородою.

Б І. Котляревським.

В Т. Шевченком.

Г Л. Глібовим.

10. М. Максимович – видатний український фольклорист періоду XVIII – початку XIXст., що уклав збірки у 1827 і 1834 pp. з народних…

А Казок.

Б Пісень.

В Прислів’їв і приказок.

Г Міфів і легенд.

11. Позитивне значення бурлескної течії в українській літературі полягає в тому, що вона…

А Містила елементи народного гумору й сатири.

Б Приділяла значну увагу авантюризму, пригодам героя.

В Демонструвала бачення ідеального у всебічно розвиненій особистості людини, героя.

Г Утверджувала віру в соціальний і науковий прогрес.

12. Літературний напрям, представники якого широко звертались до поетичного освоєння народних переказів, легенд, повір’їв і збагатили українську літературу відомими баладами, поема­ми, піснями в народному дусі?

А Бароко.

Б Відродження.

В Романтизм.

Г Класицизм.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст