НАРОДНІ ПІСНІ

Літературне читання 4 клас – О. Я. Савченко – Освіта 2015

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ІЗ СКАРБНИЦІ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

НАРОДНІ ПІСНІ

Справжнім ска́рбом українського народу, його душею є народні пісні. У них оспівують найважливіше для кожної людини: чесну працю, почуття любові, жалю, страждання, героїчні вчинки, народні звичаї, обряди.

Прочитайте вголос давні українські народні пісні.

Дотримуйтесь наспівної інтонації, намагайтесь передати почуття, настрій твору.

СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ

Українська народна пісня

Стоїть

явір над водою,

В воду похилився,

На козака пригодонька:

Козак зажурився.

Не хилися, явороньку,

Ще ж ти зелененький.

Не журися, козаченьку,

Ще ж ти молоденький!

Не рад явір хилитися –

Вода корінь миє!

Не рад козак журитися,

Та серденько ниє.

1 Герб – символічний знак держави, міста, роду чи окремої особи.

Ой поїхав з України

Козак молоденький –

Оріхове сіделечко,

Ще й кінь вороненький.

Ой поїхав на чужину

Та там і загинув,

Свою рідну Україну

Навіки покинув.

Звелів собі насипати

Високу могилу,

Звелів собі посадити

Червону калину:

“Будуть

пташки прилітати,

Калиноньку їсти,

Будуть мені приносити

З України вісті!”

Амвро́сій Жда́ха. Листівка з ілюстрацією до пісні “Стоїть явір над водою”

1. Про які часи ця пісня? Хто її герой? Що в ній оспівується?

2. Які рослини-символи українського народу згадуються в пісні?

3. Які почуття слід передати, читаючи прохання козака?

4. Поміркуйте разом! Чому в пісні багато слів із зменшувально-пестливими суфіксами?

5. Розгляньте старовинну листівку. Яким зображено козака? Із чого видно, що кінь вороненький – його бойовий товариш?

КОТИВСЯ ВІНОЧОК ПО ПОЛЮ

Українська народна пісня

Котився віночок по полю,

Да просився женчиків1 додому:

“Ой додому, женчики, ходіте,

Да мене у стодолу2 візьміте.

1 Же́нчики – женці.

2 Стодо́ла – будівля для зберігання снопів, сіна.

Нехай же я в стодолі спочину,

А восени знову на поле вилину.

Бо дрібного дощику напився,

Вже ж я буйних вітриків начувся

Вже ж я од сонечка напікся,

Од ясного місяця насвітився,

На яснії зіроньки надивився”.

1. Як ти думаєш, про яку працю селян розповідає ця пісня?

2. Що засвідчують пестливі, ласкаві слова пісні?

3. Підготуйся її прочитати з відповідною інтонацією.

4. Які народні пісні співають у твоїй родині? Розкажи про це у класі.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

НАРОДНІ ПІСНІ