Мушкетик Юрій Михайлович

Юрій (Георгій) Михайлович Мушкетик народився 21 березня 1929 р. в селі Вертіївці на Чернігівщині в родині вчителя. Дитинство пройшло у селі, де хлопчик спостерігав за початками колгоспного життя, сприймав своїм серцем одвічні селянські цінності. Пережив роки війни, враження від яких лягли в основу дилогії – повістей “Вогні серед ночі” та “Чорний хліб”.

1925 р. Ю. Му шкетик закінчує філологічний факультет Київсь­кого університету. У студентські роки цікавиться історією.

1926 р. виходить перша книжка Ю. Мушкетика – повість “Се­мен

Палій”, а 1956 р. з’являється роман “Гайдамаки”. У творчості письменника захоплює історична тематика, що не була такою попу­лярною у 50-х роках.

1964 р. – написаний роман “Крапля крові”, роман сучасності, у якому на двобій стають дві неординарні людини. У наступному ро­мані “Останній острів” (1969 р.) письменник продовжує розробляти проблему взаємодії і взаємообумовленості людини й суспільства.

1970-1974 р. – працює над історико-патріотичним романом “Яса “.

У воєнному романі “Жорстоке милосердя” (1973 р.) та повісті “Старий у задумі” Ю. Мушкетик шукає шляхів розгортання

ча­сового простору художнього твору за допомогою занурення в час минулий.

До теми особистості письменник знов повертається у повісті “Біль”, написаній у 1978 р.

Морально-етичні проблеми порушує він і у наступних творах: ро­манах “Позиція” (1979 р.) та “Вернися в дім свій” (1981 p.). Продовжують цю низку твори “Віхола” (1983 p.), “Рубіж” (1984 p.), повісті “Обвал” (1985 р.) та “Літній лебідь на зимовому березі” (1989 p.).

Займається Ю. Мушкетик і культурницькою діяльністю. Зокре­ма, діяльністю товариства української мови ім. Тараса Шевченка.

Сучасна проблематика відображена у романі “На брата брат” (1995 p.).

Закоханий в історію, Ю. Мушкетик водночас залишається пись­менником актуальної сучасної тематики, намагається розібратися в проблемах сьогодення, розплутати клубки людських взаємин, вирі­шити проблему співвідношення особистості і суспільства. Знання ж історії і заглиблення в неї допомогає якнайкраще зрозуміти головні проблеми сьогодення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мушкетик Юрій Михайлович