Мова персонажів п’єси М. Куліша “Мина Мазайло” як засіб їхньої характеристики

Із твору видно, як у Куліша боліло те, що одна з наймилозвучніших у світі мов – його рідна українська – стала пасербицею у своєму домі. Чому українська мова на своїй землі опинилася на задвірках? У комедії він розкрив, що причиною незавидного стану української мови є русифікація, яка породила нігілізм, зневіру в престижність нашої мови.

Його завданням було пробудити почуття національної самоповаги, сприяти відродженню мови, а також духовності, культури. У різних епізодах в оригінальній формі письменник розкриває багатство, красу, національну

своєрідність і неповторність української мови. Наприклад: “твої очі нагадують два вечірні озерця в степу”. Яке прекрасне порівняння!

Епітет “бразолійний” – темно-синій, а слово “бринить”… “Орел бринить. Це означає – він високо, ледве видно – бринить”. “Можна сказати – озеро бринить. А от іще кажуть: сніжок бринить… “. “Або кажуть – думка бринить. Це треба так розуміти: тільки-тільки береться, вона ще неясна – бринить”. “Спів бринить! Це, наприклад, у степу далеко ледве чути пісню… “. “Губа бринить.

Так на селі кажуть: аж губа бринить, так цілуватися

хоче”. Таким чином, мова ніби говорить: “Подивись, яка я багата та красива”.

Або, навпаки, М. Куліш показує економію мовних засобів у порівнянні з російською мовою. По-російськи: “ночью при звездах не спится”, а українською – “зорію”. Одним словом передається те, що російською мовою п’ятьма словами.

Куліш радить учитися мови на зразках народної творчості – піснях, думах, де наша мова збереглася в її первозданній основі.

Мова персонажів у п’єсі є одним із засобів їхньої характеристики. Проаналізувавши словниковий запас літературного героя, можна зробити певні висновки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мова персонажів п’єси М. Куліша “Мина Мазайло” як засіб їхньої характеристики