Мігель Сервантесде Сааведра роман “Дон Кіхот”

На який період припадає найвищий розквіт культури Іспанії, її “золотий вік”? Відповідь: На XVІ – першу половину XVІІ ст. Яким був задум Сервантеса щодо створення роману “Дон Кіхот”?

Відповідь: Створити пародію на лицарські романи. У якому віці до Сервантеса прийшла слава письменника? 60 років. Чому вважають, що Мігель Сервантесде Сааведра створив новий тип роману, який поклав початок розвитку реалістичної літератури?

Відповідь: У романі “Дон Кіхот” Сервантес правдиво зобразив іспанську дійсність XVІ-XVІІ ст.

Що робить

Дон Кіхот, аби стати лицарем? Відповідь: Готує обладунки, підбирає ім’я собі та кличку коневі, обирає даму серця, висвячується. Чому Дон Кіхот вступає в бій з вітряками?

Відповідь: Вважає, що перед ним – велетні. Чому Санчо Панса погоджується стати зброєносцем Дон Кіхота? Відповідь: Вірить обіцянкам Дон Кіхота, серед яких булла “настановити” зброєносця губернатором острова.

Перелічіть риси характеру Дон Кіхота. Відповідь: Шляхетність, безкорисливість, доброта, рішучість, чесність, наївність, мрійливість. У чому полягає пародійність вчинків Дон Кіхота? Відповідь: У їх безглуздості, недоречності.

Кому

з українських поетів належать ці слова? – Меча не пускає з лицарських рук – І страху ніколи не знає, – Життя його – низка і горя і мук, – Та іншого він не бажає… – Відповідь: Б. Грінченку.

Як напівспівчутливо, напівжартома називає Сервантес Дон Кіхота? Відповідь: Рицарем Сумного Образу. Яке майбутнє, на думку Сервантеса, очікувало його роман?

Відповідь: Сервантес вважав, що не знайдеться такого народу який би не прочитав “Дон Кіхота” перекладеного рідною мовою.

Назвіть найвідоміших митців іспанського Відродження. Відповідь: Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон та інші. Що прагнув висміяти Сервантес де Сааведра у романі “Дон Кіхот”? Відповідь: Надмірне захоплення лицарськими романами, які далекі від дійсності й приносять лише шкоду; вади сучасного йому суспільства. Скільки персонажів налічує роман Сервантеса “Дон Кіхот”?

Відповідь: Понад 660. Що є центральною проблемою роману Сервантеса “Дон Кіхот”? Відповідь: Конфлікт, зіткнення уявної, ідеалізованої дійсності з реальним життям. Яку мету ставить перед собою Дон Кіхот з Ламанчі? Відповідь: Захищати скривджених, боротися зі злом; “…поборювати всілякого роду кривду”.

Чому корчмар погоджується висвятити Дон Кіхота і потурає усім примхам майбутнього лицаря? Відповідь: Хоче поглузувати, повеселитися, розважитися. Назвіть риси вдачі Санчо Панси. Відповідь: Розум, справедливість, хитрість, кмітливість, скупість і т. д. Які риси об’єднують Дон Кіхота і Санчо Пансу, є спільними для обох персонажів?

Відповідь: Доброта, людяність, дивакуватість. Кому із сучасних українських поетів належать ці слова? – Ти, Дон Кіхоте, може, біснуватий? – Що в тебе є? Печаль і далина.

– Тобі не досить – просто існувати? – Ти хочеш побороти чаклуна?! – Відповідь: Л. Костенко. Що означає поняття “вічний образ”?

Відповідь: Т[е образ, який хвилює кожне покоління людей і порушує проблеми, котрі завжди стоять перед людством. У чому полягає новаторство Сервантеса при змалюванні людського характеру? Відповідь: В оригінальному поєднанні суперечливих рис персонажів: мудрості й безумства, героїзму і слабкості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Мігель Сервантесде Сааведра роман “Дон Кіхот”