Міфи, легенди та думи “Велесової книги”

І. Історія появи “Велесової книги” – унікальної пам’ятки V-ІX століть. (72 тексти на дерев’яних дощечках, знайдені Алі Ізенбеком на Харківщині в 1919 році – свідчення прадавньої історії наших предків.) ІІ. Уславлення мудрості, працьовитості, миролюбства наших предків за “Велесовою книгою”. 1. Міфи і легенди про створення світу. (Дажбог сотворив яйце – космічний зародок усього живого на-Землі й у Всесвіті. Дажбог влаштував Землю у Всесвіті.)

2. Легенди створення людського роду за “Велесовою книгою”. (Сварог – Творець

роду людського на Землі. “Се бо ми є слов’яни, бо славимо богів, і се ми внуки богів наших Сварога і Дажбога” (36-Б).) 3. Родовідні легенди “Велесової книги”. (Легенда про народження Дажбожих онуків: Велеса, богиню Ясну та їх дітей. Про єдність тілесного й духовного в Дажбогових онуках.) 4. Легенда про Отця Богумира й Матір Славуну. (Про походження найдавніших людських родів – древлян, кривичів і полян – від одруження трьох дочок Отця Богумира і Матері Славуни.)

5. Легенда про Отця Ора та трьох його синів. (Отець Ор жив у середині VІІ століття до н. є. Три його сини Кий, Щек і Хорив – засновники трьох слов’янських

народів – русів (киян), чехів, хорватів. Легенда про заснування Києва.) 6. Учення про Праву, Яву і Наву – це думи про єдність наших предків із Рідними Богами. (Закони Прави, Яви і Нави записані на українських рушниках: дерево-квітка, що проростає з вазона, символізує триярусну світобудову: коріння – найнижча сфера (світ Нави) – це світ духів наших родичів, який існує в нашій пам’яті; крона дерева – це світ Прави – Божественне бажання, дане згори. Давши життя корінню, Права тим самим дає життя Яві – стовбуру дерева.

Ява – це світ живих людей, у якому поєднане успадковане від предків начало, їхня духовність. Учення про Праву, Яву і Наву – основа світогляду наших предків.) ІІІ.”Велесова книга” – прадавній літопис русичів-українців. (Виховання почуття гордості за свій народ, його історію та культуру.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Міфи, легенди та думи “Велесової книги”