Літературно-артистичне товариство

Літературно-артистичне товариство – об’єднання київських митців (письменників, музик, малярів), осередок художнього життя України на межі ХІХ-ХХ ст. Його представники (М. Лисенко, М. Старицький, І. Нечуй-Левицький, Марія Заньковецька, М. Мурашко, Леся Українка, Людмила Старицька-Черняхівська, М. Соловцов, М. Садовський, А. Купрін та ін..), пропагуючи кращі зразки мистецтва (влаштовували виставки, концерти, літературно-музичні вечори, творчі конкурси тощо), створювали художнє мікросередовище, де цінувався талант, де панували високі естетичні критерії.

Л.-а. т., хоч було заборонене царською владою (1905), ще тривалий час не втрачало свого потенціалу, про що свідчить підготовлений ним альманах “Терновий вінок” (1908). У надрах товариства сформувалася літературна організація “Плеяда”, закладалися основи митця нового типу естетичної свідомості, засвідченого українським письменством початку XX ст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)


Літературно-артистичне товариство