Літературна дискусія 1925-1928 років та Микола Хвильовий

Літературна дискусія 1925-1928 років та Микола Хвильовий

I. Літературна дискусія 1925-1928 років і погляди М. Хвильового на розвиток української літератури. (Двадцяті роки XX століття – це бурхливі роки, коли з минулим боролись, коли масово ліквідували життєві негаразди. Тоді ж і почали масово закликати молодь до літератури. 1925 року М. Хвильовий пише “Листи до молодої молоді”, де порушує питання мистецтва, стверджуючи, що масовість у літературі – це дуже низький рівень. З цього і почалась літературна дискусія.)

II. Митці слова про розвиток

пожовтневої літератури.

1. Літературні угруповання в Україні 20-х років XX століття. (Пошуки митцями слова шляхів розвитку літератури XX століття породили різноманітні стильові течії у зображенні нової доби, а також об’єднали близьких за поглядами письменників у літературні організації: “Плуг”, “Гарт”, “Аспанфуг”, ВАПЛІТЕ, МАРС, ВУСПП та інші. Пристрасні полеміки про погляди на творчу особистість та її твори вирували в літературному житті України. Яким має бути мистецтво, про що і як писати, на що орієнтуватись. На ці питання, що були предметом літературної дискусії 1925-1928 років, шукали відповіді

літератори.)

2. Літературні принципи Миколи Хвильового. (М. Хвильовий у циклі памфлетів “Камо грядеши”, “Думки проти течії”, “Апологети писаризму”, “Україна чи Малоросія?” висловив свої думки щодо розвитку української літератури XX століття. Один із основних літературних принципів – це високий рівень художньої майстерності, фахова підготовка письменника, бо без цього “політична правильність – ніщо”.

М. Хвильовий виступав за орієнтацію на кращі зразки європейського мистецтва, науки, філософської думки і застерігав від російського культурного впливу, що спонукає українських письменників до копіювання. М. Хвильовий запропонував назву нового творчого методу 20-х років – “романтика вітаїзму”, тобто життєстверджуючий романтизм.)

III. Доля М. Хвильового – трагедія знівечених ідеалів. (Відданий революції, пристрасний романтик світлої комуни майбутнього став свідком того, як благородна ідея обернулася чорною реальністю: арешти, “чистки”, сфарибковані суди, репресії. Що відбувалося? М. Хвильовий не знаходив відповіді на ці питання і не бачив виходу, тому так трагічно обірвалося його життя 13 травня 1933 року.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Літературна дискусія 1925-1928 років та Микола Хвильовий