Ліричність і краса пісні К. Малицької “Чом, чом, чом, земле моя… “

Костянтина Малицька – різнобічно обдарована людина, яка палко любила свій край. Свою любов вона передала у вірші “Чом, чом, чом, земле моя… “, який став народною піснею.

У поезії письменниця звертається до землі як до живої істоти. Авторка пояснює дітям значення поняття “рідний край”, батьківщина – це місце, де ти народився, де живуть твої батьки, друзі. Ця земля найдорожча, бо вона полита кров’ю предків:

Тут, тут, тут діди твої

Пролили кров свою

За віру і народ.

Зміст вірша пісні близький і доступний кожному, торкається найпотаємніших струн душі. Авторка ставить питання: чому земля така люба, чому чарує своєю красою, чим притягує до себе пташиний спів і плин річок. І сама дає на них відповіді:

Тим, тим, тим, дитино, знай, .

Що тут ти вперше світ

Уздріла в цвіті літ.

Тим, тим, тим, дитино, знай,

Що води ці й ліси –

Твій рідний край!

У цій поезії використано багато яскравих засобів, що надають твору щирості, емоційності, виразності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)


Ліричність і краса пісні К. Малицької “Чом, чом, чом, земле моя… “