Life of Youth in Great Britain and the USA

Молодь і молодіжний рух в останні роки стали важливим фактором у житті обох країн.

Численні молодіжні організації сформувалися після Другої світової війни, об’єднуючи молодих людей усіх класів і шарів населення. У США існують молодіжна федерація республіканців, християнські молодіжні асоціації, релігійні організації для єврейської молоді.

Існують також політичні організації: Студентський координаційний центр акції протесту і Студенти за демократичне суспільство. Молодіжна організація Грінпіс займається найнагальнішими екологічними

проблемами сучасного світу. Вона протестує проти випробування ядерної зброї, забруднення моря і грунту і т. п. Деякі молоді люди працюють у цер-ковних організаціях: допомагають старим людям чи працюють у лікарнях.

Існують навіть групи, де молоді люди допомагають щойно звільненим в’язням почати нове життя. Характерними молодіжними об’єднаннями Англії і США є спортивні клуби.

Вони об’єднують любителів бейсболу, футболу, баскетболу, гольфа. Існують також клуби за інтересами. Можна відвідувати будь-який клуб: від театрального до клубу спостереження за птахами. Клуби спостереження за птахами

зараз дуже популярні, особливо в Англії.

Починаючи з 14 років, кожен підліток зайнятий постійною роботою на неповний день, щоб мати гроші на кишенькові витрати. Добре видно, що наша молодь у багатьох аспектах життя схожа на молодь за кордоном.

Youth and youth movement over decades have become important factors in the life of both countries.

Numerous youth organization have been formed since the Second World War, uniting young people from all classes and sections of the population. In the USA there exist Young Republican Federation, Young Christian Association, some religious organizations for Jewish youth. There also exist some political organizations like Students’ Coordinative Committee of Non-Violent Action and Students For Democratic Society. Youth organization Greenpeace deals with the most urgent ecological problems of today’s world.

It protests against nuclear weapon tests, sea and soil pollution, etc.

Some young people work in their church organizations: help elderly people or work in hospitals.

There are even some groups, where young people help released prisoners to start their life anew.

Sports clubs are characteristic youth organizations in the US and UK. They unite people, who are interested in baseball, football, basketball, golf, etc. There also exist interest clubs. You can attend any club: from theatre clubs to bird-watching clubs. Bird-watching clubs are very popular, especially in Great Britain.

And at the age of 14 children have a regular part-time job to earn some pocket money. You can see now, our youth is mostly similar to the youth abroad in many aspects of life.

Vocabulary:

Movement [‘mu:vmant] – рух on the grounds [an За ‘graundz] – на підставі Republican Federation [п’рлЬІікап feda’reijan] – Республіканська Федерація Christian Association [‘kristian asausi’eijan] – християнська асоціація

Questions:

What do you know about the youth movement in the world? What youth organizations of the USA do you know? Name some political organizations of Great Britain.

What do some people do in their church organizations? How do interest clubs work?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Life of Youth in Great Britain and the USA