Критика “Ви знаєте, як липа шелестить… ” Тичина

Вірш ” Ви знаєте, як липа шелестить… ” написаний 1911 року. Це період становлення майбутнього поета як особистості: минув рік навчання в Чернігові, перші зустрічі з творчою молоддю Чернігівщини. Ця поезія засвідчила неабиякий талант майбутнього символіста.

Вірш спочатку не належав до жодної збірки, згодом входить до “Сонячних кларнетів”. Це шедевр інтимно-пейзажної лірики.

Темою вірша є вираження емоцій, які народжуються в душі юного ліричного героя від почуття першого кохання.

Ідейне навантаження вірша не чітке: тут

змішані хвилююче передчуття щастя і глибинне злиття з природою. Ліричний герой, сповнений почуттів, звертається з риторичними запитаннями до уявних опонентів, які теж мають відчувати те, що й він, закликає до рішучості, проте сам рішучості не виявляє. Закохана душа здатна бачити символічні образи природи. І тому риторичне запитання початку вірша трансформується в риторичне твердження.

Ліричний герой знайшов однодумців, він не самотній у своїх почуттях!

Композиційно вірш Поділяється на дві частини. Обидві починаються риторичними запитаннями. Спочатку простір обмежений лише липою, яка шелестить; у другій

частині простір ширшає – це вже гаї, вони сплять, але “все бачать крізь тумани”.

Простір враз стає глобальним – місяць, зорі… а потім звуковий образ – “солов’ї”. Навіть у такого красномовного поета не вистачило слів висловити, як же вони співають: “А солов’ї… “

Художні засоби, наявні в цьому вірші, традиційні для інтимної лірики. Автор використовує протиставлення, риторичне запитання, риторичне твердження, звичайно ж, епітети, метафори, синекдоху (“дідугани”-дерева). Яскраво виражений чотиристопний ямб з незакінченою стопою, жіноча рима чергується з чоловічою, римування паралельне.

Ви знаєте, як липа шелестить У місячні весняні ночі? – Кохана спить, кохана спить, Піди збуди, цілуй їй очі, Кохана спить… Ви чули ж бо: так липа шелестить.

Ви знаєте, як сплять старі гаї? – Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць, зорі, солов’ї… “Я твій”,- десь чують дідугани.

А солов’ї!.. Та ви вже знаєте, як сплять гаї!

1911 р.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Критика “Ви знаєте, як липа шелестить… ” Тичина