“Кожен звук промовляє до мене”

Людська природа багата звуками, які є не тільки виразом різних почуттів і бажань, але і провідниками існуючого в природі тяжіння до ритму, краси. Співають прекрасно птиці, але і комахи видають іноді не менш красиві звуки. Однак виразність, яка властива звуковому життю відносно до людської природи, ніде не перетворює звуки в мову, що притаманне тільки людині.

Основна ж властивість мови у людини полягає в тому, що вона тонко пов’язана з роботою думки.

Тепер уже ніхто не ототожнює, як робили в 1-й половині XIX століття, думку зі словом, але

розвиток мови (її морфології та синтаксису), дійсно, визначається тією функцією мови, якою вона повинна виражати нашу думку. Чим багатша думка, тим більше слів потрібно для її вираження, тим складніше побудова промови. Дитина має всі задатки до вираження звуків мови.

Тут ми теж маємо справу з якісним стрибком у розвитку, адже, якщо майже вся людська природа користується здатністю видавати звуки, то ніде така здатність не веде до виникнення мови. Тільки людина володіє мовою – і не як папуга, який може видавати навіть окремі фрази, але завжди одні й ті ж, а як живий володар мови.

Ніхто досі не дав вичерпного вирішення

проблеми виникнення мови, бо поява мови не може бути пояснена в порядку еволюції. Якщо ж іноді вчені хочуть звести появу і розвиток мови до дії соціального середовища, то і у тварин є соціальне життя, є певні кошти до спілкування, аналогічні нашій мові, але немає самої мови. Тут у наявності дійсний стрибок, тобто і тут є підстави наполягати на тому, що людство, як таке, все ж не розвинулося еволюційним шляхом з природи до людини.

З ним була якась інша ситуація.

Людвіг Фейєрбах відзначав, що зокрема людина, як щось відособлене, не містить в собі людської сутності ні в істоті моральної, ні в мислячій. Людська сутність проявляється лише в спілкуванні. Людина спілкується завжди, навіть залишаючись наодинці; думка – це спілкування із собою, внутрішній діалог.

Спілкування, або обмін інформацією – база людської цивілізації, її суть, головна і єдина творча сила. Періоди еволюції людства однозначно співвідносяться з етапами розвитку і вдосконалення форм, методів і засобів збору, зберігання, обробки і передачі інформації. Аналіз інформації лежить в основі науки, яка визначає технічний розвиток, що, в свою чергу, забезпечує виробничі і соціальні відносини.

Отже, розвиток суспільної свідомості, науки, продуктивних сил і громадських інститутів в значній мірі забезпечується еволюцією інформаційних технологій. Інформаційний же зв’язок між людьми, виражений в слові, базується саме на мові.

Мова була предметом наукових досліджень протягом тисячоліть. За цей час накопичилося багато різного роду даних, які складаються в досить повну картину його нинішнього стану. Найбільш ранні з відомих зразків писемності відносяться до IV тисячоліття до нашої ери.

Хоча мовою, зафіксованою в цих письмових пам’ятках, ніхто сьогодні не говорить, але за своїми можливостями вираження вона так само складна, як і сучасні мови. Написи шумерської мовою свідчать про те, що це – самостійна розвинена мова, а не якась проформа мови як такої. І навіть якщо б були знайдені ще давніші фрагменти текстів, то вони теж нічого б не сказали про походження мови, оскільки лист є просто засобом мовного вираження. Мова повинна спочатку виникнути, щоб могли сформуватися системи письма.

Деякі дослідники з метою пояснення виникнення та розвитку мови звернулися до археології та дисципліни, відомої під назвою “лінгвістична палеонтологія”. Але ні та, ні інша не можуть зробити істотного внеску у вивчення походження мови. Фундаментальна проблема тут полягає в тому, що не існує свідчень про доісторичний стан мови. Ми набираємо повітря в легені і починаємо говорити своєю мовою.

Але мовні факти, що цікавлять нас, тут же зникають. Яка ж була мова наших далеких предків? Використовували вони слова, які б здалися нам сьогодні дивними? Або відрізнявся їх акцент від нашого? Мова наших предків втрачена для нас, оскільки ніхто спеціально не дбав про те, щоб зберегти її Відсутність же надійних даних підриває всі теорії походження мови, хоча вчені все одно шукають тут відповідей.

Можна розглядувати кілька поширених гіпотез походження мови, але при цьому будемо мати на увазі, що жодна з них не дає вичерпної відповіді на поставлене запитання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


“Кожен звук промовляє до мене”