Коротко про “De libertate”

Літературний рід : лірика.

Жанр : ліричний вірш.

Вид лірики : патріотична.

Провідні мотиви : воля – найбільше багатство, уславлення Б. Хмель­ницького.

Віршовий розмір : дактиль.

Тип римування : суміжне.

Про твір : для ліричного героя воля – найбільше багатство. Григорій Сковорода переймався долею селян, які за кріпацтва були віддані поміщи­кам у довічне рабство, тому проблема свободи в закріпаченій Україні була по-особливому актуальна. Ліричний герой, розмірковуючи над питанням, що таке свобода, заперечує порівняння цього людського блага із золотом: “зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш – болото”.

В останніх двох рядках він згадує і славить Богдана Хмельницького як символ вольності – у другій половині XVII століття ще живими були в народній пам’яті бої за визволення з-під національного й соціального гноблення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)
Коротко про “De libertate”