КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Я. КАВАБАТА, Г. Г. МАРКЕС – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

11 клас

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

Я. КАВАБАТА, Г. Г. МАРКЕС

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Творчість письменників Я. Кавабата, Г. Г. Маркеса”

1. За що Ясунарі Кавабата був нагороджений Нобелівською премією?

2. Що покладено в основу сюжету повісті Ясунарі Кавабата “Тисяча журавлів”?

3. Від чого застерігає письменник у повісті “Тисяча журавлів”?

Письменник застерігає від “вульгарності, в яку впадають сучасні чайні церемонії”. Іншими словами, автор занепокоєний

ставленням до традицій минулого, які поступово забуваються або вульгаризуються. Це є неприпустимим явищем, тому що традиції минулого є основою духовності нації та запорукою її збереження і процвітання.

4. Визначте символічний зміст образу тисячі журавлів, винесеного у назву твору.

За уявленнями японців, журавлі символізують надію, добробут і щастя. У повісті цей образ звеличує національні традиції, які японці мусять підтримувати задля подальшого розквіту нації.

5. Чому, на вашу думку, тисяча журавлів зображені на кімоно юної Юкіко?

6. Розтлумачте вислів Кавабати: “Зустріч з чаєм – це та сама зустріч

почуттів”. Чайна церемонія поєднує в собі елементи мистецтва і філософії, символізує взаємоповагу і щирість взаємин її учасників.

7. Дайте визначення магічного реалізму.

Це поняття, за допомогою якого дослідники визначають особливості творчого методу деяких письменників XX століття, насамперед Кафки, а також Гарсіа Маркеса. Фантастичне та реальне в їхніх творах перемішане, “сплавлене” в єдине; найнеймовірніше відбувається в буденній, тривіальній обстановці. Вторгнення фантастичного, всупереч традиції, не супроводжується яскравими ефектами, а подається як звичайна подія.

Створення особливої художньої дійсності – фантастичної – є засобом пізнання та відображення, глибинного, прихованого смислу явищ реального життя.

8. Чим фантастика Кафки відрізняється від фантастики Маркеса?

У Кафки фантастика – породження авторської свідомості, а у Маркеса – здебільшого фольклорного походження.

9. Що лягло в основу роману Маркеса “Сто років самотності” ?

10. Що є композиційним стрижнем роману Г. Маркеса “Сто років самотності”?

11. Яка загадкова хвороба вразила мешканців Макондо?

12. Хто в романі є двійником автора?

13. Від чого застерігає Маркес своїм романом?

Найстрашніше лихо, за Маркесом, яке може статися з народом, це втрата ним історичної пам’яті.

14. Як сам Маркес визначає суть свого роману?

“…Це Думка, що самотність протилежна солідарності. І вона пояснює загибель Буендіа, загибель їхнього середовища, загибель Макондо. В цьому закладена політична думка: самотність, яка розглядається як заперечення солідарності, набуває політичного сенсу”.

15. Який троп використовує Маркес для змалювання образів своїх героїв?

Гіперболу. Усі герої глибоко трагічні, неприборкувані у пристрастях. У них перебільшені як вади, так і чесноти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Я. КАВАБАТА, Г. Г. МАРКЕС – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ