Мета: ознайомити учнів із буквою Жж, її назвою та звуковим значенням; відпрацьовувати дзвінку вимову слів зі звуком у кінці складів і слів; розвивати мовлення, увагу;

Мета: почати ознайомлення учнів з новою темою “Світ прози”; розширювати знання про літературний жанр – оповідання; розкрити красу і своєрідність творчості українського письменника Олександра Копиленка;

Мета: прищеплювати вміння працювати з текстом твору; розвивати творче мислення учнів; формувати навички аналізу художнього твору та складання порівняльної характеристики персонажів; виховувати в учнів працьовитість,

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 10 КЛАС РІВЕНЬ СТАНДАРТУ АВТОРСЬКІ УРОКИ ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ УРОК № 17 Тема. Суперечливий образ Анни Кареніної Мета: допомогти учням розкрити суперечливий

УРОК 31 Тема. Волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви поезії Лесі Українки “Хотіла б я піснею стати…” Мета: ознайомити учнів з провідними мотивами

Уроки зарубіжної літератури 6 клас Урок 57 Тема: Тематичне оцінювання (Р. Стівенсон). Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань з вивченої теми; визначити рівень сформованості вмінь та

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів; навчати розуміти поетичну мову, уявляти описані картини, пройматися почуттями; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність емоційно реагувати на

УРОК 9 Зустріч з письменником Тема. “Лиш боротись – значить жить”. І. Франко. Розповідь про письменника. Особливості виразного читання художньо-публіцистичної прози. Мета. Поглибити знання учнів

Матеріал уроку. Українська народна казка “Про бідного парубка й царівну” (продовження). Мета. Продовжувати працювати над казкою як жанром усної народної творчості. Розвивати навички виразного, швидкого

УРОК 22 Тема. Тарас Шевченко. “Ой три шляхи широкії”. “Минають дні, минають ночі”. Роздуми автора про плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; глибше ознайомити школярів з життям українського народного поета Т. Г. Шевченка; розвивати зв’язне мовлення учнів, творчу уяву,

УРОКИ 43-44 Тема. Ліна Костенко. Коротко про письменницю. “Чайка на крижині”. Розгорнута притчева метафора про духовність людини, її неповторну “крилатість”. Мета. Поглибити знання учнів про

І семестр З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ Урок 50. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ЗАВДАННЯ ЗІ СКРИНЬКИ ПОЕЗІЇ Мета: узагальнити знання учнів за прочитаним розділом; удосконалювати навички свідомого виразного читання;

Мета: активізувати знання учнів про життя і творчість видатного українського педагога і письменника; розвивати вміння аналізувати, передбачати, структурувати текст, висловлювати свою думку, виділяти головне; розвивати

УРОК 34 Тема. Володимир Сосюра. Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. Щирість його ліричного самовираження. Патріотичний пафос поезії “Любіть Україну!” Мета: ознайомити учнів із життєвим

Мета: вчити учнів відчувати красу поетичного слова; розвивати здатність сприймати звукові словесні образи, емоційно реагувати на художнє слово, мовне чуття, інтуїцію; виховувати емоцію читача. Хід

Матеріал уроку. Ред’ярд Кіплінг “Як написали найпершого листа” (продовження). Мета. Продовжити роботу над казкою Кіплінга “Як написали найпершого листа”. Вчити складати характеристику героїв, доводити свої

Матеріал уроку. Марія Хоросницька “Запорозька Січ”. Підсумок за темою. Мета. Поглибити кругозір учнів про козацтво; узагальнити знання учнів з даної теми; виховувати патріотизм на прикладах

Мета: розширити знання учнів про творчість І. Франка; розвивати техніку читання, образне мислення, мовлення, творчість, уяву, фантазію, вміння працювати з віршованим текстом, відповідати на запитання

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання; вчити учнів сприймати змальовані словами образи природи рідної землі у прозовому творі; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, виховувати любов

II семестр З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ (продовження) ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 4 Урок 74. БІЛИЙ ВІРШ. ВОЛОДИМИР ЛУЧУК “БІЛИЙ ВІРШ” Мета: ознайомити учнів з поняттям “білий вірш”; вчити

II семестр ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ СКРИНЬКА КАЗОК УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ Урок 114. ІВАН ФРАНКО “ЛИС МИКИТА” (уривок) Мета: дати учням поняття “авторські (літературні) казки”; вчити їх аналізувати

Мета: поглибити знання учнів про побутові казки, їх особливості; вдосконалювати техніку свідомого виразного читання; вчити порівнювати прочитані твори; розвивати зв’язне мовлення учнів, образне мислення; виховувати

Мета: закріпити знання учнів про звукове значення букви Щщ; формувати навички виразного читання; розвивати увагу, мислення, мовлення; виховувати працьовитість. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ІІ.

Мета: ознайомити учнів з буквою Яя та позначенням нею сполучення звуків на початку слова і складу, звука та м’якості приголосного; формувати свідомі навички читання слів

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання віршованих творів; навчати розуміти поетичну мову, уявляти описані картини; розвивати здатність сприймати словесні образи, емоційно реагувати на художнє слово;

Матеріал уроку. Українська народна пісня “Гей, там на горі Січ іде”. Мета. Розширити кругозір учнів про козацтво, про мужніх і талановитих гетьманів війська запорізького, про

І семестр З НАРОДНОГО ДЖЕРЕЛА НАРОДНІ КАЗКИ Урок 32. СКРИНЬКА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК. КОЛОБОК Мета: поглиблювати знання учнів про казку; розвивати навички діалогічного мовлення; удосконалювати

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 2-4 класи 2 КЛАС ЛІСОВІ КАЗКИ Урок 33 Тема. Юрій Коваль “Метелик”, “Чорні вушка” Мета: ознайомити учнів з творчістю Юрія Коваля; розвивати навички

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом українського поета Івана Світличного; вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів; формувати вміння працювати над текстом, вникати

УСІ УРОКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 6 КЛАС І семестр ЛІТЕРАТУРА І МОРАЛЬНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ УРОК № 23 Тема. Висміювання чиношанування, малодушності, пристосуванства в оповіданні А. П.