Книжний героїчний епос

Книжний героїчний епос – літописи княжої та козацької доби, в яких відображена боротьба українського війська із зовнішніми нападниками, прославляються військова мужність і сила, рицарські чесноти князів, гетьманів, кошових, полковників, воїнів-дружинників і козаків. Розповідається про їх суходільні та морські походи на Візантію, Крим, Туреччину, Польщу, Московію, національно-визвольну війну під орудою Б. Хмельницького, битви за утвердження державності під керівництвом І. Виговського, П. дорошенка, І. Мазепи, П. Орлика. Ідеалом є вояк-лицар,

дружинник, козак, державець-володар, які втілюють у собі найкращі риси народного духу, вояцької звитяги та жертовної самовідданості. до К. г. е. належать світські та монастирські літописи ХІ-ХШ ст., їх компіляції XVII-XVIII ст., крайові пам’ятки. За своїм змістом і героїко-патріотичним духом вони суголосні з пам’ятками усного героїчного епосу – билинами, думами, історичними переказами, піснями, книжною героїчною поезією (від “Слова про Ігорів похід” до “Героїчних віршів” Івана Уманського), романтичною поезією XIX ст.

Найвидатнішими творами є “Повість минулих літ”, літописи – Київський, Галицько-Волинський,

Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка, “Історія русів”. Значна художня вартість та героїко-епічна спрямованість притаманні Львівському, Хмельницькому, Чернігівському, Лизогубівському, П. Симоновського літописам, “Короткому описові Малої Росії” М. Плиски, “двом гісторіям” Г. Покаса, “Зібранню історичному” С. Лукомського. Припущення про княжі і козацькі літописи як книжний героїчний епос висловлювали І. Франко, М. Грушевський, М. Возняк, д. Чижевський(див.: Вояцька повість).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Книжний героїчний епос